Bảng đặc biệt tuần XSMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần

Hôm nay: Thứ ba, ngày 27/10/2020
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN THÁNG 10
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Tuần 1
03418
1
8
18
9
99600
0
0
00
0
49797
9
7
97
6
80489
8
9
89
7
Tuần 2
20823
2
3
23
5
34965
6
5
65
1
19665
6
5
65
1
09726
2
6
26
8
60541
4
1
41
5
52248
4
8
48
2
82094
9
4
94
3
Tuần 3
25618
1
8
18
9
46266
6
6
66
2
77616
1
6
16
7
62428
2
8
28
0
14408
0
8
08
8
99469
6
9
69
5
62319
1
9
19
0
Tuần 4
18225
2
5
25
7
90157
5
7
57
2
07043
4
3
43
7
48879
7
9
79
6
06125
2
5
25
7
43128
2
8
28
0
32436
3
6
36
9
Tuần 5
77946
4
6
46
0
THỐNG KÊ CHẠM THÁNG 10
Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 1 lần 6 lần
1 4 lần 1 lần 3 lần
2 6 lần 0 lần 4 lần
3 1 lần 2 lần 2 lần
4 4 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 4 lần 4 lần
6 4 lần 5 lần 3 lần
7 1 lần 2 lần 6 lần
8 1 lần 6 lần 3 lần
9 2 lần 4 lần 4 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 27/10/2020

18,81
89,98
13,31
59,95
08,80
14,41
15,51
19,91
05,50
35,53

Cầu đặc biệt đẹp ngày 27/10/2020

89,98
18,81
39,93
69,96
99
19,91
68,86
09,90
13,31
01,10
Backtotop
banner preload