Thống kê đầu đuôi XSAG - Thống kê đầu đuôi loto An Giang

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-09-2022 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
22-09-2022 0 lần1 lần6 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
15-09-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
08-09-2022 0 lần5 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
01-09-2022 0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
25-08-2022 2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
18-08-2022 4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
11-08-2022 1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
04-08-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
28-07-2022 2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
Tổng 15 lần23 lần24 lần13 lần16 lần19 lần18 lần13 lần15 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-09-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
22-09-2022 2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
15-09-2022 2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
08-09-2022 0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
01-09-2022 0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
25-08-2022 3 lần0 lần1 lần2 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
18-08-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
11-08-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
04-08-2022 4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
28-07-2022 0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 16 lần17 lần24 lần16 lần24 lần22 lần16 lần18 lần16 lần11 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-09-2022 3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
22-09-2022 0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
15-09-2022 4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
08-09-2022 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
01-09-2022 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
25-08-2022 3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
18-08-2022 0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
11-08-2022 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
04-08-2022 3 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
28-07-2022 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần0 lần
Tổng 22 lần17 lần14 lần20 lần20 lần23 lần19 lần17 lần13 lần15 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9