Thống kê đầu đuôi XSBD - Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-09-2022 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
23-09-2022 2 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
16-09-2022 2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
09-09-2022 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
02-09-2022 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
26-08-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
19-08-2022 4 lần5 lần0 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
12-08-2022 1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
05-08-2022 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
29-07-2022 0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 19 lần16 lần19 lần23 lần20 lần15 lần18 lần19 lần14 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-09-2022 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần1 lần
23-09-2022 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần5 lần
16-09-2022 2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần
09-09-2022 2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
02-09-2022 1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
26-08-2022 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
19-08-2022 3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
12-08-2022 5 lần1 lần0 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
05-08-2022 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
29-07-2022 1 lần1 lần6 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần18 lần20 lần11 lần20 lần18 lần20 lần20 lần17 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-09-2022 2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
23-09-2022 0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
16-09-2022 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
09-09-2022 6 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
02-09-2022 1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
26-08-2022 0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
19-08-2022 2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
12-08-2022 1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần6 lần1 lần1 lần
05-08-2022 3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
29-07-2022 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 18 lần23 lần15 lần11 lần22 lần24 lần14 lần19 lần16 lần18 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9