Thống kê đầu đuôi XSBD - Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-10-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
23-10-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần3 lần0 lần
16-10-2020 0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
09-10-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
02-10-2020 2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
25-09-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
18-09-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
11-09-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần5 lần
04-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
28-08-2020 4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
21-08-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 21 lần18 lần14 lần22 lần15 lần20 lần24 lần14 lần25 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-10-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
23-10-2020 3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
16-10-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
09-10-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
02-10-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
25-09-2020 1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
18-09-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần1 lần
11-09-2020 0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
04-09-2020 1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
28-08-2020 3 lần3 lần0 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
21-08-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 17 lần27 lần14 lần21 lần21 lần22 lần18 lần22 lần20 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-10-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
23-10-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
16-10-2020 0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần6 lần0 lần1 lần
09-10-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
02-10-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
25-09-2020 0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần5 lần1 lần
18-09-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
11-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
04-09-2020 0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
28-08-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
21-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
Tổng 10 lần20 lần19 lần17 lần14 lần21 lần22 lần33 lần24 lần18 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload