Thống kê đầu đuôi XSBDI - Thống kê đầu đuôi loto Bình Định

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-10-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần5 lần2 lần
22-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần
15-10-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần
08-10-2020 4 lần1 lần1 lần4 lần4 lần0 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
01-10-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
24-09-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
17-09-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần0 lần0 lần4 lần4 lần
10-09-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
03-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
27-08-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
20-08-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần8 lần1 lần2 lần
Tổng 21 lần19 lần20 lần20 lần27 lần11 lần17 lần22 lần21 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
22-10-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
15-10-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
08-10-2020 2 lần1 lần0 lần6 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
01-10-2020 2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần4 lần
24-09-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
17-09-2020 2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần6 lần0 lần0 lần1 lần
10-09-2020 0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
03-09-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
27-08-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
20-08-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 18 lần16 lần21 lần23 lần15 lần23 lần20 lần20 lần20 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
22-10-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
15-10-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
08-10-2020 2 lần1 lần1 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
01-10-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
24-09-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
17-09-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
10-09-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
03-09-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
27-08-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
20-08-2020 0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
Tổng 18 lần23 lần18 lần29 lần21 lần20 lần17 lần13 lần18 lần21 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload