Thống kê đầu đuôi XSBDI - Thống kê đầu đuôi loto Bình Định

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 08/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-10-2022 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
29-09-2022 3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
22-09-2022 0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
15-09-2022 1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần0 lần0 lần3 lần
08-09-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
01-09-2022 2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
25-08-2022 0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
18-08-2022 3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
11-08-2022 4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần
04-08-2022 2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 19 lần18 lần20 lần29 lần22 lần20 lần13 lần5 lần16 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 08-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-10-2022 3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
29-09-2022 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần
22-09-2022 0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
15-09-2022 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần5 lần0 lần1 lần
08-09-2022 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
01-09-2022 0 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
25-08-2022 2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
18-08-2022 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
11-08-2022 0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
04-08-2022 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
Tổng 12 lần21 lần14 lần14 lần18 lần25 lần21 lần20 lần14 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-10-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
29-09-2022 4 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
22-09-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
15-09-2022 3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần0 lần0 lần
08-09-2022 2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
01-09-2022 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
25-08-2022 0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
18-08-2022 0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
11-08-2022 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
04-08-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 16 lần20 lần15 lần20 lần14 lần21 lần19 lần13 lần23 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/10/2022
09,90
48,84
46,64
94,49
26,62
42,24
80,08
50,05
20,02
30,03
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/10/2022
85,58
18,81
05,50
78,87
19,91
46,64
04,40
80,08
62,26
42,24
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9