Thống kê đầu đuôi XSBL - Thống kê đầu đuôi loto Bạc Liêu

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-10-2022 0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần
27-09-2022 0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
20-09-2022 3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
13-09-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
06-09-2022 2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
30-08-2022 3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
23-08-2022 3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
16-08-2022 0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
09-08-2022 2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
02-08-2022 2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần5 lần
Tổng 17 lần18 lần18 lần26 lần17 lần13 lần19 lần16 lần16 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-10-2022 2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
27-09-2022 3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần6 lần1 lần
20-09-2022 0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
13-09-2022 1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
06-09-2022 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
30-08-2022 2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
23-08-2022 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
16-08-2022 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
09-08-2022 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
02-08-2022 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 17 lần12 lần17 lần12 lần17 lần24 lần18 lần22 lần23 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-10-2022 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
27-09-2022 2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
20-09-2022 2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
13-09-2022 3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
06-09-2022 3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
30-08-2022 1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
23-08-2022 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
16-08-2022 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
09-08-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
02-08-2022 0 lần5 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 18 lần19 lần23 lần15 lần18 lần19 lần20 lần18 lần16 lần14 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9