Thống kê đầu đuôi XSBL - Thống kê đầu đuôi loto Bạc Liêu

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-10-2020 0 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
20-10-2020 1 lần0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
13-10-2020 0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
06-10-2020 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
29-09-2020 0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
22-09-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
15-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
08-09-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
01-09-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
25-08-2020 3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
18-08-2020 4 lần4 lần0 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
Tổng 16 lần15 lần22 lần24 lần24 lần27 lần21 lần23 lần13 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-10-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
20-10-2020 3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
13-10-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
06-10-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
29-09-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
22-09-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
15-09-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
08-09-2020 2 lần0 lần1 lần7 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
01-09-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
25-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
18-08-2020 3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 21 lần22 lần14 lần21 lần27 lần16 lần17 lần17 lần20 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-10-2020 2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-10-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
13-10-2020 2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
06-10-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
29-09-2020 4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
22-09-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
15-09-2020 6 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần
08-09-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
01-09-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
25-08-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
18-08-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 24 lần19 lần15 lần20 lần27 lần24 lần15 lần16 lần22 lần16 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload