Thống kê đầu đuôi XSBTH - Thống kê đầu đuôi loto Bình Thuận

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 30/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 30/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-10-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
22-10-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
15-10-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
08-10-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
01-10-2020 4 lần0 lần0 lần0 lần3 lần5 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
24-09-2020 0 lần1 lần0 lần5 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
17-09-2020 7 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
10-09-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
03-09-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
27-08-2020 1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
20-08-2020 1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 22 lần18 lần15 lần18 lần17 lần22 lần22 lần21 lần23 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 30-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-10-2020 6 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
22-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
15-10-2020 3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
08-10-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
01-10-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần
24-09-2020 0 lần1 lần0 lần4 lần0 lần0 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
17-09-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
10-09-2020 2 lần0 lần0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
03-09-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
27-08-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
20-08-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 21 lần20 lần13 lần28 lần21 lần15 lần22 lần17 lần16 lần25 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-10-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
22-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
15-10-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần7 lần1 lần0 lần1 lần
08-10-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
01-10-2020 1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
24-09-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
17-09-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
10-09-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
03-09-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần5 lần1 lần
27-08-2020 1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
20-08-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 15 lần16 lần23 lần17 lần27 lần17 lần23 lần17 lần24 lần19 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 30/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 30/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload