Thống kê đầu đuôi XSBTH - Thống kê đầu đuôi loto Bình Thuận

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 08/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-10-2022 0 lần2 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
29-09-2022 0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
22-09-2022 1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
15-09-2022 0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
08-09-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
01-09-2022 2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần
25-08-2022 0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
18-08-2022 0 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
11-08-2022 4 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
04-08-2022 2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
Tổng 10 lần14 lần28 lần22 lần19 lần13 lần17 lần18 lần21 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 08-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-10-2022 1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
29-09-2022 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
22-09-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
15-09-2022 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
08-09-2022 4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
01-09-2022 4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
25-08-2022 4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
18-08-2022 0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
11-08-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
04-08-2022 0 lần0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 18 lần12 lần15 lần16 lần19 lần24 lần10 lần22 lần21 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-10-2022 4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần
29-09-2022 3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
22-09-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần
15-09-2022 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
08-09-2022 1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần
01-09-2022 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
25-08-2022 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
18-08-2022 3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần0 lần2 lần5 lần0 lần
11-08-2022 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
04-08-2022 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 22 lần18 lần17 lần27 lần12 lần16 lần15 lần14 lần20 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/10/2022
09,90
48,84
46,64
94,49
26,62
42,24
80,08
50,05
20,02
30,03
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/10/2022
85,58
18,81
05,50
78,87
19,91
46,64
04,40
80,08
62,26
42,24
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9