Thống kê đầu đuôi XSBTR - Thống kê đầu đuôi loto Bến Tre

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-10-2022 1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần5 lần0 lần
27-09-2022 4 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
20-09-2022 2 lần0 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
13-09-2022 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
06-09-2022 2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
30-08-2022 2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
23-08-2022 0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần5 lần0 lần
16-08-2022 1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
09-08-2022 1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
02-08-2022 2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 16 lần15 lần26 lần23 lần17 lần19 lần16 lần16 lần20 lần12 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-10-2022 4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần3 lần
27-09-2022 3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
20-09-2022 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần5 lần
13-09-2022 5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
06-09-2022 0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
30-08-2022 0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
23-08-2022 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
16-08-2022 0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
09-08-2022 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
02-08-2022 2 lần3 lần2 lần7 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần0 lần
Tổng 20 lần20 lần15 lần18 lần23 lần13 lần18 lần21 lần14 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-10-2022 0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
27-09-2022 1 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
20-09-2022 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
13-09-2022 3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
06-09-2022 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
30-08-2022 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
23-08-2022 0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
16-08-2022 1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
09-08-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
02-08-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 17 lần16 lần23 lần15 lần20 lần15 lần14 lần21 lần19 lần20 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9