Thống kê đầu đuôi XSBTR - Thống kê đầu đuôi loto Bến Tre

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 01/11/2020
Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 01/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-10-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
20-10-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần
13-10-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
06-10-2020 4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
29-09-2020 6 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
22-09-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
15-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
08-09-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần
01-09-2020 0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
25-08-2020 3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
18-08-2020 1 lần0 lần0 lần6 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 23 lần22 lần18 lần20 lần28 lần18 lần12 lần19 lần22 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 01-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-10-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
20-10-2020 1 lần3 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần
13-10-2020 1 lần3 lần5 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
06-10-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
29-09-2020 3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần0 lần
22-09-2020 0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
15-09-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
08-09-2020 5 lần0 lần0 lần0 lần5 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
01-09-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
25-08-2020 1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
18-08-2020 4 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 21 lần20 lần22 lần23 lần22 lần17 lần16 lần24 lần16 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-10-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
20-10-2020 0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
13-10-2020 3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần6 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
06-10-2020 2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
29-09-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
22-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
15-09-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
08-09-2020 0 lần0 lần5 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
01-09-2020 1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
25-08-2020 5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
18-08-2020 3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
Tổng 24 lần18 lần19 lần23 lần24 lần24 lần20 lần16 lần17 lần13 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 01/11/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 01/11/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload