Thống kê đầu đuôi XSDL - Thống kê đầu đuôi loto Đà Lạt

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 23/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-10-2020 1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
11-10-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
04-10-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
27-09-2020 3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
20-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
13-09-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
06-09-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
30-08-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
23-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
16-08-2020 4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
09-08-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 21 lần19 lần15 lần16 lần21 lần30 lần27 lần14 lần20 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 23-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-10-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần7 lần0 lần0 lần
11-10-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
04-10-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
27-09-2020 2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
20-09-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
13-09-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
06-09-2020 2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
30-08-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
23-08-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
16-08-2020 1 lần0 lần6 lần2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
09-08-2020 5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 20 lần13 lần26 lần26 lần19 lần22 lần16 lần22 lần19 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-10-2020 2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
11-10-2020 0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
04-10-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
27-09-2020 0 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
20-09-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
13-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
06-09-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
30-08-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
23-08-2020 3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
16-08-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
09-08-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
Tổng 17 lần23 lần19 lần26 lần29 lần16 lần17 lần13 lần18 lần20 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 23/10/2020

19,91
46,64
69,96
79,97
47,74
04,40
78,87
07,70
48,84
89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/10/2020

06,60
08,80
17,71
07,70
16,61
01,10
04,40
00
68,86
46,64
Backtotop
banner preload