Thống kê đầu đuôi XSDL - Thống kê đầu đuôi loto Đà Lạt

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-10-2022 1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
25-09-2022 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
18-09-2022 1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
11-09-2022 1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
04-09-2022 0 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
28-08-2022 4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
21-08-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
14-08-2022 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
07-08-2022 0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
31-07-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 13 lần18 lần20 lần18 lần25 lần27 lần14 lần18 lần12 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-10-2022 1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
25-09-2022 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
18-09-2022 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
11-09-2022 1 lần5 lần4 lần1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
04-09-2022 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
28-08-2022 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
21-08-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần
14-08-2022 0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
07-08-2022 0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
31-07-2022 0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 11 lần23 lần17 lần17 lần21 lần16 lần19 lần18 lần17 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-10-2022 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
25-09-2022 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
18-09-2022 2 lần6 lần5 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
11-09-2022 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần7 lần3 lần0 lần0 lần
04-09-2022 1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
28-08-2022 1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần
21-08-2022 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
14-08-2022 6 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
07-08-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
31-07-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 17 lần20 lần22 lần12 lần15 lần17 lần25 lần26 lần16 lần10 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9