Thống kê đầu đuôi XSDLK - Thống kê đầu đuôi loto Đắk Lắk

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-10-2020 0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
20-10-2020 0 lần1 lần4 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
13-10-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
06-10-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
29-09-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
22-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
15-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
08-09-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
01-09-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
25-08-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
18-08-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 17 lần17 lần20 lần21 lần24 lần16 lần21 lần23 lần19 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-10-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
20-10-2020 4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
13-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
06-10-2020 1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần0 lần
29-09-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
22-09-2020 4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
15-09-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
08-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
01-09-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
25-08-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
18-08-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 23 lần22 lần20 lần15 lần13 lần23 lần17 lần20 lần25 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-10-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
20-10-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
13-10-2020 0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
06-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
29-09-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
22-09-2020 2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
15-09-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần0 lần5 lần0 lần1 lần
08-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
01-09-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
25-08-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
18-08-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 17 lần18 lần19 lần20 lần19 lần26 lần13 lần32 lần19 lần15 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload