Thống kê đầu đuôi XSDLK - Thống kê đầu đuôi loto Đắk Lắk

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 08/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-10-2022 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần2 lần1 lần
27-09-2022 1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
20-09-2022 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần0 lần3 lần0 lần
13-09-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
06-09-2022 3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần0 lần6 lần2 lần
30-08-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần6 lần2 lần
23-08-2022 1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
16-08-2022 3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
09-08-2022 3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
02-08-2022 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
Tổng 20 lần18 lần24 lần11 lần10 lần17 lần12 lần23 lần27 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 08-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-10-2022 2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
27-09-2022 0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
20-09-2022 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
13-09-2022 1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
06-09-2022 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
30-08-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
23-08-2022 1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần3 lần
16-08-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
09-08-2022 2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
02-08-2022 4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 18 lần10 lần12 lần21 lần27 lần17 lần23 lần16 lần16 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-10-2022 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
27-09-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
20-09-2022 2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
13-09-2022 5 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
06-09-2022 0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
30-08-2022 1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
23-08-2022 2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
16-08-2022 1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
09-08-2022 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
02-08-2022 0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 17 lần14 lần19 lần26 lần18 lần16 lần11 lần24 lần18 lần17 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/10/2022
09,90
48,84
46,64
94,49
26,62
42,24
80,08
50,05
20,02
30,03
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/10/2022
85,58
18,81
05,50
78,87
19,91
46,64
04,40
80,08
62,26
42,24
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9