Thống kê đầu đuôi XSDN - Thống kê đầu đuôi loto Đồng Nai

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-09-2022 0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
21-09-2022 5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
14-09-2022 1 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
07-09-2022 0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần0 lần
31-08-2022 4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
24-08-2022 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
17-08-2022 0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
10-08-2022 3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
03-08-2022 5 lần3 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
27-07-2022 1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 20 lần10 lần23 lần21 lần16 lần13 lần14 lần21 lần20 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-09-2022 3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần0 lần2 lần
21-09-2022 3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
14-09-2022 3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
07-09-2022 2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
31-08-2022 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
24-08-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
17-08-2022 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
10-08-2022 3 lần2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
03-08-2022 0 lần3 lần3 lần1 lần6 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
27-07-2022 3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
Tổng 21 lần12 lần17 lần18 lần22 lần20 lần21 lần13 lần13 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-09-2022 0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
21-09-2022 1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
14-09-2022 2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
07-09-2022 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần1 lần
31-08-2022 3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
24-08-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
17-08-2022 4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
10-08-2022 3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
03-08-2022 0 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
27-07-2022 2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
Tổng 20 lần14 lần20 lần21 lần15 lần27 lần15 lần16 lần19 lần13 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9