Thống kê đầu đuôi XSDN - Thống kê đầu đuôi loto Đồng Nai

Hôm nay: Thứ ba, ngày 27/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 27/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-10-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
14-10-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
07-10-2020 3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
30-09-2020 1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
23-09-2020 1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
16-09-2020 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
09-09-2020 1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
02-09-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
26-08-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
19-08-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
12-08-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 19 lần24 lần15 lần22 lần20 lần30 lần19 lần13 lần19 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 27-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-10-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần5 lần
14-10-2020 0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
07-10-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
30-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần5 lần3 lần3 lần
23-09-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
16-09-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần
09-09-2020 1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
02-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
26-08-2020 0 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần6 lần
19-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
12-08-2020 3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
Tổng 16 lần23 lần20 lần18 lần21 lần13 lần19 lần30 lần12 lần26 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-10-2020 3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần
14-10-2020 0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
07-10-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
30-09-2020 1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
23-09-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
16-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần5 lần1 lần
09-09-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
02-09-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
26-08-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
19-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
12-08-2020 1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 17 lần21 lần15 lần18 lần14 lần19 lần20 lần27 lần28 lần19 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 27/10/2020

18,81
89,98
13,31
59,95
08,80
14,41
15,51
19,91
05,50
35,53

Cầu đặc biệt đẹp ngày 27/10/2020

89,98
18,81
39,93
69,96
99
19,91
68,86
09,90
13,31
01,10
Backtotop
banner preload