Thống kê đầu đuôi XSDNO - Thống kê đầu đuôi loto Đắk Nông

Hôm nay: Thứ tư, ngày 14/04/2021
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Game bài đổi thưởng
Thống kê đầu loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 14/04/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10-04-2021 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
03-04-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
27-03-2021 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
20-03-2021 0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
13-03-2021 0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần4 lần
06-03-2021 2 lần2 lần5 lần0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
27-02-2021 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
20-02-2021 0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
13-02-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
06-02-2021 3 lần0 lần3 lần6 lần0 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 13 lần15 lần21 lần18 lần12 lần24 lần17 lần19 lần14 lần27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 14-04-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
10-04-2021 2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
03-04-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần6 lần
27-03-2021 0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
20-03-2021 0 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
13-03-2021 1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần0 lần6 lần2 lần
06-03-2021 3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
27-02-2021 1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
20-02-2021 2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần0 lần5 lần3 lần3 lần3 lần
13-02-2021 2 lần2 lần0 lần1 lần6 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
06-02-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 13 lần25 lần17 lần15 lần14 lần13 lần18 lần20 lần23 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
10-04-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
03-04-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
27-03-2021 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
20-03-2021 0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
13-03-2021 4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
06-03-2021 1 lần0 lần0 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
27-02-2021 0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
20-02-2021 1 lần2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
13-02-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần7 lần0 lần2 lần
06-02-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 13 lần16 lần14 lần21 lần19 lần15 lần23 lần22 lần19 lần18 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 14/04/2021

47,74
39,93
49,94
05,50
34,43
09,90
79,97
24,42
38,83
45,54

Cầu đặc biệt đẹp ngày 14/04/2021

16,61
67,76
69,96
66
36,63
56,65
18,81
01,10
14,41
17,71
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmn
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmt
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmb
Bạn muốn tắt quảng cáo?
soi cau 3 mien
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8