Thống kê đầu đuôi XSDNO - Thống kê đầu đuôi loto Đắk Nông

Hôm nay: Thứ ba, ngày 20/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 20/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-10-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
10-10-2020 2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
03-10-2020 1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
26-09-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
19-09-2020 0 lần4 lần1 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
12-09-2020 3 lần5 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
05-09-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần6 lần3 lần0 lần0 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
22-08-2020 2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
15-08-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
08-08-2020 3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 18 lần24 lần20 lần23 lần12 lần18 lần23 lần22 lần19 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 20-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-10-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
10-10-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
03-10-2020 1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
26-09-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
19-09-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
12-09-2020 1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
05-09-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
29-08-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
22-08-2020 2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
15-08-2020 3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
08-08-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 20 lần23 lần21 lần17 lần28 lần24 lần19 lần17 lần12 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-10-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
10-10-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần
03-10-2020 2 lần0 lần0 lần0 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
26-09-2020 3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
19-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần
12-09-2020 1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
05-09-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
29-08-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
22-08-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
15-08-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
08-08-2020 1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 18 lần21 lần17 lần19 lần17 lần20 lần16 lần19 lần22 lần29 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/10/2020

48,84
07,70
67,76
27,72
34,43
38,83
03,30
46,64
08,80
36,63

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/10/2020

47,74
48,84
44
04,40
34,43
37,73
27,72
17,71
77
28,82
Backtotop
banner preload