Thống kê đầu đuôi XSDNO - Thống kê đầu đuôi loto Đắk Nông

Hôm nay: Thứ năm, ngày 20/01/2022
Thống kê đầu loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 20/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-01-2022 3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
08-01-2022 1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
01-01-2022 2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
25-12-2021 2 lần1 lần6 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
18-12-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
11-12-2021 1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
04-12-2021 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
27-11-2021 1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần5 lần
20-11-2021 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
13-11-2021 1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần24 lần22 lần17 lần14 lần18 lần20 lần16 lần17 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 20-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-01-2022 0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
08-01-2022 0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
01-01-2022 1 lần5 lần6 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
25-12-2021 1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
18-12-2021 6 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
11-12-2021 3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
04-12-2021 0 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
27-11-2021 1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
20-11-2021 1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
13-11-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
Tổng 14 lần25 lần22 lần17 lần11 lần15 lần16 lần19 lần25 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-01-2022 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
08-01-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
01-01-2022 1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
25-12-2021 1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
18-12-2021 3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần5 lần
11-12-2021 1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
04-12-2021 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
27-11-2021 3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần4 lần
20-11-2021 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần7 lần
13-11-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
Tổng 18 lần18 lần15 lần26 lần19 lần11 lần15 lần11 lần18 lần29 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/01/2022

78,87
38,83
68,86
48,84
37,73
34,43
46,64
36,63
35,53
33,88

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/01/2022

18,81
17,71
78,87
13,31
11
19,91
16,61
89,98
38,83
68,86
doi thuong online
du doan xsmt
du doan xsmb
soi cau 3 mien
Backtotop