Thống kê đầu đuôi XSDNO - Thống kê đầu đuôi loto Đắk Nông

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2022 0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần5 lần0 lần3 lần3 lần0 lần
24-09-2022 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
17-09-2022 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
10-09-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
03-09-2022 7 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
27-08-2022 3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
20-08-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
13-08-2022 0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
06-08-2022 4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
30-07-2022 4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 26 lần15 lần10 lần17 lần12 lần24 lần16 lần21 lần19 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-10-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
24-09-2022 3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần
17-09-2022 1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
10-09-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
03-09-2022 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
27-08-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần0 lần4 lần0 lần2 lần
20-08-2022 2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
13-08-2022 2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
06-08-2022 0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
30-07-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 14 lần19 lần15 lần20 lần20 lần25 lần13 lần28 lần14 lần12 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-10-2022 1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
24-09-2022 3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
17-09-2022 2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
10-09-2022 5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
03-09-2022 3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần0 lần
27-08-2022 3 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần5 lần
20-08-2022 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
13-08-2022 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
06-08-2022 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần6 lần1 lần1 lần
30-07-2022 2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 23 lần16 lần20 lần15 lần20 lần18 lần17 lần23 lần9 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9