Thống kê đầu đuôi XSDT - Thống kê đầu đuôi loto Đồng Tháp

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 23/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-10-2020 1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
12-10-2020 4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
05-10-2020 4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
28-09-2020 0 lần2 lần0 lần3 lần5 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
21-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
14-09-2020 0 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
07-09-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
31-08-2020 0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần
24-08-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
17-08-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
10-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
Tổng 17 lần18 lần22 lần18 lần25 lần16 lần16 lần22 lần23 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 23-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
12-10-2020 3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
05-10-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
28-09-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
21-09-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
14-09-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
07-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
31-08-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần6 lần
24-08-2020 2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
17-08-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần3 lần1 lần0 lần
10-08-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
Tổng 18 lần19 lần29 lần15 lần16 lần17 lần30 lần16 lần14 lần24 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-10-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
12-10-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
05-10-2020 2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
28-09-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
21-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
14-09-2020 2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
07-09-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
31-08-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
24-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
17-08-2020 4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
10-08-2020 3 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 26 lần29 lần18 lần16 lần16 lần17 lần24 lần20 lần14 lần18 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 23/10/2020

19,91
46,64
69,96
79,97
47,74
04,40
78,87
07,70
48,84
89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/10/2020

06,60
08,80
17,71
07,70
16,61
01,10
04,40
00
68,86
46,64
Backtotop
banner preload