Thống kê đầu đuôi XSGL - Thống kê đầu đuôi loto Gia Lai

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 30/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 30/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-10-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
23-10-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
16-10-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
09-10-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần2 lần2 lần
02-10-2020 0 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
25-09-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
18-09-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
11-09-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
04-09-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần0 lần1 lần0 lần0 lần
28-08-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
21-08-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 20 lần15 lần23 lần23 lần14 lần23 lần13 lần26 lần22 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 30-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-10-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23-10-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
16-10-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần6 lần1 lần1 lần
09-10-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
02-10-2020 0 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
25-09-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
18-09-2020 4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
11-09-2020 3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
04-09-2020 4 lần1 lần0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
28-08-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
21-08-2020 1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 19 lần30 lần24 lần13 lần19 lần13 lần16 lần28 lần17 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-10-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
23-10-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
16-10-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
09-10-2020 4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
02-10-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
25-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần
18-09-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
11-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
04-09-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
28-08-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
21-08-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần
Tổng 19 lần20 lần16 lần24 lần18 lần23 lần19 lần20 lần21 lần18 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 30/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 30/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload