Thống kê đầu đuôi XSHCM - Thống kê đầu đuôi loto Hồ Chí Minh

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Hồ Chí Minh trong vòng 10 lần từ 23/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-10-2020 1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
17-10-2020 0 lần0 lần0 lần3 lần0 lần3 lần5 lần2 lần4 lần1 lần
12-10-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
10-10-2020 4 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
05-10-2020 1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
03-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
28-09-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
26-09-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
21-09-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
19-09-2020 4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
14-09-2020 4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 24 lần20 lần15 lần25 lần17 lần20 lần27 lần15 lần20 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hồ Chí Minh trong vòng 10 lần từ 23-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-10-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
17-10-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
12-10-2020 3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
10-10-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
05-10-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
03-10-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần
28-09-2020 0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
26-09-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
21-09-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
19-09-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
14-09-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 16 lần16 lần22 lần12 lần21 lần26 lần23 lần18 lần22 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
17-10-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
12-10-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
10-10-2020 0 lần7 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
05-10-2020 1 lần5 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
03-10-2020 2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
28-09-2020 0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
26-09-2020 1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
21-09-2020 3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
19-09-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần
14-09-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
Tổng 13 lần22 lần24 lần25 lần17 lần17 lần21 lần19 lần24 lần16 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 23/10/2020

19,91
46,64
69,96
79,97
47,74
04,40
78,87
07,70
48,84
89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/10/2020

06,60
08,80
17,71
07,70
16,61
01,10
04,40
00
68,86
46,64
Backtotop
banner preload