Thống kê đầu đuôi XSHG - Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang

Hôm nay: Thứ hai, ngày 27/06/2022
Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 27/06/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-06-2022 4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
18-06-2022 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
11-06-2022 1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
04-06-2022 3 lần4 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
28-05-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
21-05-2022 0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần6 lần1 lần1 lần6 lần0 lần
14-05-2022 1 lần0 lần0 lần3 lần3 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
07-05-2022 3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
30-04-2022 5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
23-04-2022 4 lần0 lần4 lần3 lần0 lần4 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 25 lần14 lần22 lần14 lần14 lần25 lần19 lần12 lần16 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 27-06-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-06-2022 2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
18-06-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
11-06-2022 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
04-06-2022 0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
28-05-2022 0 lần4 lần3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
21-05-2022 5 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
14-05-2022 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
07-05-2022 3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
30-04-2022 0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
23-04-2022 2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 17 lần25 lần25 lần21 lần13 lần18 lần13 lần15 lần18 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-06-2022 2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
18-06-2022 1 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
11-06-2022 3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
04-06-2022 1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
28-05-2022 2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
21-05-2022 1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
14-05-2022 2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
07-05-2022 2 lần0 lần4 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
30-04-2022 0 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
23-04-2022 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
Tổng 15 lần20 lần22 lần22 lần17 lần18 lần21 lần15 lần19 lần11 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 27/06/2022
05,50
65,56
58,85
23,32
62,26
39,93
68,86
91,19
03,30
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 27/06/2022
37,73
02,20
85,58
46,64
92,29
63,36
08,80
17,71
24,42
21,12
doi thuong online
soi cau 3 mien
Backtotop
8xbet
Thabet