Thống kê đầu đuôi XSHG - Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang

Hôm nay: Thứ ba, ngày 20/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 20/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-10-2020 0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
10-10-2020 2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
03-10-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
26-09-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
19-09-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
12-09-2020 3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
05-09-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
29-08-2020 1 lần3 lần1 lần6 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
22-08-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
15-08-2020 2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần5 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
08-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần
Tổng 20 lần26 lần11 lần25 lần17 lần26 lần15 lần20 lần21 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 20-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-10-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
10-10-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần
03-10-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần7 lần
26-09-2020 4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần4 lần
19-09-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần6 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
12-09-2020 3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
05-09-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
29-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
22-08-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần0 lần2 lần
15-08-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần6 lần1 lần1 lần2 lần
08-08-2020 3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
Tổng 26 lần19 lần14 lần21 lần18 lần16 lần20 lần16 lần21 lần27 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-10-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
10-10-2020 5 lần1 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
03-10-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
26-09-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
19-09-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12-09-2020 4 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
05-09-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần6 lần0 lần
22-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần
15-08-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
08-08-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 20 lần19 lần23 lần17 lần22 lần22 lần15 lần32 lần13 lần15 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/10/2020

48,84
07,70
67,76
27,72
34,43
38,83
03,30
46,64
08,80
36,63

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/10/2020

47,74
48,84
44
04,40
34,43
37,73
27,72
17,71
77
28,82
Backtotop
banner preload