Thống kê đầu đuôi XSKG - Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-10-2020 2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
18-10-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
11-10-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
04-10-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần5 lần
27-09-2020 1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
20-09-2020 2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
13-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
06-09-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
30-08-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23-08-2020 3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
16-08-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng 19 lần16 lần11 lần23 lần19 lần24 lần23 lần20 lần19 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-10-2020 1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
18-10-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
11-10-2020 2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
04-10-2020 1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
27-09-2020 5 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
20-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
13-09-2020 3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
06-09-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần0 lần4 lần
30-08-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
23-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
16-08-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần
Tổng 20 lần21 lần24 lần22 lần22 lần18 lần14 lần21 lần19 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-10-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
18-10-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
11-10-2020 0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
04-10-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
27-09-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
20-09-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
13-09-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
06-09-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
30-08-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
23-08-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
16-08-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
Tổng 14 lần21 lần19 lần24 lần22 lần21 lần20 lần20 lần19 lần18 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload