Thống kê đầu đuôi XSKH - Thống kê đầu đuôi loto Khánh Hòa

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 10 lần từ 08/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-10-2022 1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
02-10-2022 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
28-09-2022 4 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
25-09-2022 3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần0 lần4 lần
21-09-2022 1 lần4 lần0 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
18-09-2022 3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
14-09-2022 5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
11-09-2022 5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
07-09-2022 4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
04-09-2022 2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 29 lần21 lần12 lần16 lần15 lần18 lần16 lần15 lần16 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 10 lần từ 08-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05-10-2022 3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
02-10-2022 3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
28-09-2022 3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần
25-09-2022 3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
21-09-2022 2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
18-09-2022 1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
14-09-2022 6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
11-09-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần0 lần3 lần0 lần
07-09-2022 3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
04-09-2022 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 28 lần15 lần18 lần19 lần15 lần20 lần13 lần11 lần30 lần11 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05-10-2022 1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
02-10-2022 2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
28-09-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
25-09-2022 3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
21-09-2022 0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
18-09-2022 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
14-09-2022 3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
11-09-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
07-09-2022 1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
04-09-2022 3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 17 lần19 lần16 lần19 lần13 lần16 lần20 lần19 lần20 lần21 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/10/2022
09,90
48,84
46,64
94,49
26,62
42,24
80,08
50,05
20,02
30,03
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/10/2022
85,58
18,81
05,50
78,87
19,91
46,64
04,40
80,08
62,26
42,24
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9