Thống kê đầu đuôi XSKT - Thống kê đầu đuôi loto Kon Tum

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-10-2020 0 lần1 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
18-10-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
11-10-2020 3 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
04-10-2020 0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
27-09-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
20-09-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần
13-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
06-09-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần
30-08-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
23-08-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
16-08-2020 3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 16 lần19 lần22 lần19 lần21 lần19 lần26 lần19 lần22 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
18-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
11-10-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
04-10-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
27-09-2020 3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
20-09-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
13-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06-09-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
30-08-2020 1 lần4 lần0 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
23-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
16-08-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần6 lần1 lần0 lần
Tổng 16 lần19 lần24 lần13 lần24 lần21 lần23 lần23 lần21 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-10-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
18-10-2020 2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
11-10-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
04-10-2020 3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
27-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần
20-09-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
13-09-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
06-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
30-08-2020 0 lần0 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
23-08-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
16-08-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 20 lần16 lần20 lần20 lần18 lần19 lần17 lần23 lần22 lần23 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload