Thống kê đầu đuôi XSKT - Thống kê đầu đuôi loto Kon Tum

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-10-2022 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
25-09-2022 0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
18-09-2022 1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
11-09-2022 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
04-09-2022 1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
28-08-2022 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
21-08-2022 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
14-08-2022 0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
07-08-2022 0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
31-07-2022 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 14 lần19 lần20 lần20 lần12 lần18 lần13 lần24 lần23 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-10-2022 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
25-09-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
18-09-2022 1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần7 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
11-09-2022 2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
04-09-2022 2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
28-08-2022 0 lần0 lần0 lần6 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
21-08-2022 3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
14-08-2022 5 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
07-08-2022 0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
31-07-2022 0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
Tổng 16 lần18 lần14 lần24 lần12 lần29 lần15 lần20 lần15 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-10-2022 4 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
25-09-2022 4 lần1 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
18-09-2022 1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
11-09-2022 0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
04-09-2022 0 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
28-08-2022 3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
21-08-2022 3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
14-08-2022 0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần6 lần1 lần3 lần2 lần
07-08-2022 4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần
31-07-2022 6 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 25 lần16 lần26 lần20 lần20 lần9 lần19 lần18 lần12 lần15 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9