Thống kê đầu đuôi XSLA - Thống kê đầu đuôi loto Long An

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 25/06/2022
Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 25/06/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-06-2022 0 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
11-06-2022 1 lần6 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
04-06-2022 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
28-05-2022 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
21-05-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
14-05-2022 2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
07-05-2022 3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
30-04-2022 4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
23-04-2022 3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
16-04-2022 5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 25 lần30 lần16 lần20 lần21 lần16 lần12 lần14 lần12 lần14 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 25-06-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-06-2022 2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
11-06-2022 4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
04-06-2022 2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
28-05-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
21-05-2022 2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
14-05-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
07-05-2022 2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
30-04-2022 0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
23-04-2022 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
16-04-2022 2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 19 lần22 lần15 lần14 lần28 lần22 lần18 lần17 lần9 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-06-2022 4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
11-06-2022 1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
04-06-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
28-05-2022 2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
21-05-2022 3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
14-05-2022 4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
07-05-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
30-04-2022 0 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
23-04-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
16-04-2022 0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
Tổng 18 lần10 lần19 lần19 lần15 lần24 lần20 lần18 lần17 lần20 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2022
42,24
08,80
78,87
52,25
62,26
96,69
49,94
13,31
85,58
39,93
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2022
62,26
29,92
03,30
37,73
10,01
39,93
05,50
46,64
75,57
81,18
doi thuong online
soi cau 3 mien
Backtotop
8xbet
Thabet
8xbet