Thống kê đầu đuôi XSLA - Thống kê đầu đuôi loto Long An

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 08/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2022 0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
24-09-2022 2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
17-09-2022 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
10-09-2022 0 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần3 lần1 lần
03-09-2022 0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
27-08-2022 1 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
20-08-2022 2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
13-08-2022 0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
06-08-2022 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
30-07-2022 2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng 11 lần10 lần20 lần17 lần21 lần14 lần19 lần19 lần25 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 08-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-10-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
24-09-2022 1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
17-09-2022 2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
10-09-2022 1 lần5 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
03-09-2022 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
27-08-2022 0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
20-08-2022 0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
13-08-2022 1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
06-08-2022 0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
30-07-2022 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 12 lần21 lần18 lần17 lần22 lần22 lần19 lần19 lần13 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-10-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
24-09-2022 2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
17-09-2022 2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
10-09-2022 0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
03-09-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
27-08-2022 2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-08-2022 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
13-08-2022 3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
06-08-2022 1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần0 lần3 lần2 lần
30-07-2022 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
Tổng 14 lần14 lần13 lần28 lần12 lần21 lần21 lần17 lần24 lần16 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/10/2022
09,90
48,84
46,64
94,49
26,62
42,24
80,08
50,05
20,02
30,03
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/10/2022
85,58
18,81
05,50
78,87
19,91
46,64
04,40
80,08
62,26
42,24
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9