Thống kê đầu đuôi XSLA - Thống kê đầu đuôi loto Long An

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 23/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-10-2020 0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
10-10-2020 0 lần5 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
03-10-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
26-09-2020 0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
19-09-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
12-09-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
05-09-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
29-08-2020 5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
22-08-2020 2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
15-08-2020 1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
08-08-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần
Tổng 20 lần23 lần17 lần20 lần22 lần19 lần20 lần21 lần14 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 23-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-10-2020 3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
10-10-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
03-10-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
26-09-2020 2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
19-09-2020 3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12-09-2020 3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
05-09-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
29-08-2020 2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
22-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
15-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
08-08-2020 1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần0 lần5 lần0 lần
Tổng 22 lần25 lần17 lần26 lần21 lần29 lần16 lần11 lần21 lần10 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-10-2020 1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
10-10-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
03-10-2020 0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
26-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
19-09-2020 2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần6 lần4 lần2 lần
12-09-2020 0 lần0 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần1 lần
05-09-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
29-08-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
22-08-2020 1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần6 lần1 lần2 lần
15-08-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
08-08-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
Tổng 16 lần18 lần22 lần28 lần16 lần19 lần16 lần29 lần16 lần18 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 23/10/2020

19,91
46,64
69,96
79,97
47,74
04,40
78,87
07,70
48,84
89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/10/2020

06,60
08,80
17,71
07,70
16,61
01,10
04,40
00
68,86
46,64
Backtotop
banner preload