Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Thứ tư, ngày 20/01/2021
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Game bài đổi thưởng
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 20/01/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-01-2021 2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
18-01-2021 4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
17-01-2021 4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần7 lần2 lần2 lần5 lần
16-01-2021 3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
15-01-2021 4 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
14-01-2021 3 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
13-01-2021 1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần
12-01-2021 5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần
11-01-2021 4 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
10-01-2021 2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
Tổng 32 lần32 lần21 lần22 lần30 lần23 lần33 lần27 lần23 lần27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 20-01-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-01-2021 3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
18-01-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
17-01-2021 3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
16-01-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần6 lần1 lần
15-01-2021 3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
14-01-2021 7 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
13-01-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần6 lần
12-01-2021 1 lần7 lần6 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
11-01-2021 6 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần
10-01-2021 3 lần1 lần2 lần1 lần6 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 30 lần27 lần25 lần28 lần22 lần29 lần26 lần29 lần32 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-01-2021 3 lần4 lần6 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
18-01-2021 0 lần2 lần3 lần5 lần6 lần5 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
17-01-2021 4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
16-01-2021 4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
15-01-2021 3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
14-01-2021 3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
13-01-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
12-01-2021 4 lần6 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
11-01-2021 1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần7 lần0 lần
10-01-2021 2 lần6 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần7 lần
Tổng 25 lần33 lần24 lần28 lần31 lần25 lần25 lần22 lần35 lần22 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/01/2021

37,73
39,93
23,32
36,63
45,54
09,90
03,30
22,77
25,52
35,53

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/01/2021

36,63
33
38,83
39,93
03,30
13,31
68,86
69,96
06,60
16,61
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmn
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmt
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmb
Bạn muốn tắt quảng cáo?
soi cau 3 mien
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8