Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 01/11/2020
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 01/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-10-2020 1 lần4 lần0 lần5 lần5 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
30-10-2020 2 lần0 lần6 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
29-10-2020 2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
28-10-2020 5 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần6 lần2 lần
27-10-2020 2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
26-10-2020 4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
25-10-2020 3 lần1 lần0 lần7 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
24-10-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần7 lần2 lần
23-10-2020 5 lần0 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần
22-10-2020 5 lần4 lần0 lần5 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 31 lần23 lần19 lần35 lần28 lần24 lần27 lần23 lần37 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 01-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31-10-2020 3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
30-10-2020 3 lần7 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
29-10-2020 4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
28-10-2020 3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
27-10-2020 0 lần6 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
26-10-2020 4 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
25-10-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần
24-10-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
23-10-2020 3 lần3 lần4 lần1 lần5 lần5 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
22-10-2020 4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần6 lần1 lần4 lần1 lần
Tổng 28 lần36 lần25 lần16 lần31 lần33 lần32 lần14 lần31 lần24 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
31-10-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần8 lần3 lần4 lần1 lần
30-10-2020 3 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
29-10-2020 3 lần0 lần4 lần5 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần7 lần
28-10-2020 3 lần4 lần3 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
27-10-2020 4 lần3 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
26-10-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần8 lần
25-10-2020 2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
24-10-2020 4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
23-10-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
22-10-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần6 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 27 lần23 lần29 lần22 lần33 lần19 lần34 lần26 lần22 lần35 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 01/11/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 01/11/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload