Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Thứ hai, ngày 19/04/2021
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Game bài đổi thưởng
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 19/04/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-04-2021 5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần6 lần1 lần0 lần
17-04-2021 2 lần4 lần5 lần2 lần0 lần4 lần1 lần0 lần6 lần3 lần
16-04-2021 4 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
15-04-2021 3 lần4 lần1 lần6 lần6 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
14-04-2021 3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
13-04-2021 4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần5 lần
12-04-2021 0 lần6 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
11-04-2021 2 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
10-04-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
09-04-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
Tổng 26 lần31 lần25 lần31 lần28 lần27 lần19 lần20 lần36 lần27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 19-04-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-04-2021 5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
17-04-2021 5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần4 lần
16-04-2021 2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần5 lần3 lần
15-04-2021 3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần6 lần3 lần0 lần2 lần
14-04-2021 2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
13-04-2021 4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
12-04-2021 2 lần0 lần6 lần0 lần1 lần3 lần6 lần2 lần2 lần5 lần
11-04-2021 5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
10-04-2021 1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần4 lần2 lần0 lần
09-04-2021 1 lần6 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 30 lần23 lần36 lần22 lần20 lần27 lần36 lần26 lần24 lần26 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-04-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần7 lần5 lần2 lần
17-04-2021 4 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần0 lần
16-04-2021 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần7 lần1 lần4 lần6 lần
15-04-2021 9 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
14-04-2021 1 lần4 lần6 lần2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-04-2021 3 lần6 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
12-04-2021 3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần7 lần3 lần4 lần
11-04-2021 2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
10-04-2021 4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
09-04-2021 2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 29 lần30 lần22 lần26 lần16 lần23 lần32 lần36 lần33 lần23 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 19/04/2021

16,61
17,71
79,97
06,60
09,90
15,51
27,72
14,41
57,75
78,87

Cầu đặc biệt đẹp ngày 19/04/2021

49,94
59,95
99
45,54
09,90
89,98
69,96
29,92
04,40
48,84
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmn
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmt
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmb
Bạn muốn tắt quảng cáo?
soi cau 3 mien
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8