Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Thứ ba, ngày 04/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 04/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-10-2022 3 lần3 lần2 lần6 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
03-10-2022 2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
02-10-2022 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần7 lần2 lần3 lần3 lần
01-10-2022 4 lần4 lần1 lần6 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần4 lần
30-09-2022 6 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần5 lần4 lần
29-09-2022 1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần6 lần2 lần
28-09-2022 1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
27-09-2022 1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần6 lần3 lần
26-09-2022 2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần7 lần1 lần4 lần3 lần
25-09-2022 4 lần3 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
24-09-2022 3 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần5 lần3 lần4 lần1 lần
Tổng 29 lần29 lần25 lần38 lần27 lần23 lần41 lần23 lần38 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 04-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-10-2022 2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần4 lần3 lần5 lần6 lần
03-10-2022 3 lần4 lần4 lần0 lần2 lần4 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
02-10-2022 1 lần4 lần5 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
01-10-2022 4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
30-09-2022 1 lần3 lần8 lần0 lần5 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
29-09-2022 0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần6 lần4 lần2 lần2 lần
28-09-2022 2 lần3 lần4 lần5 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
27-09-2022 6 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
26-09-2022 2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
25-09-2022 3 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần8 lần2 lần2 lần
24-09-2022 2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
Tổng 26 lần28 lần37 lần24 lần32 lần19 lần38 lần33 lần31 lần29 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-10-2022 3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
03-10-2022 3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần4 lần0 lần
02-10-2022 4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
01-10-2022 1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
30-09-2022 7 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần
29-09-2022 5 lần5 lần4 lần4 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
28-09-2022 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
27-09-2022 4 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
26-09-2022 0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
25-09-2022 6 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần0 lần5 lần
24-09-2022 1 lần4 lần2 lần1 lần8 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 36 lần32 lần32 lần21 lần36 lần28 lần28 lần26 lần27 lần31 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
75,57
92,29
80,08
68,86
67,76
09,90
43,34
93,39
74,47
45,54
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
31,13
61,16
17,71
91,19
72,27
06,60
48,84
65,56
25,52
15,51
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9