Thống kê đầu đuôi XSMN - Thống kê đầu đuôi loto Miền Nam

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Miền Nam trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-10-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần
29-10-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
28-10-2020 0 lần1 lần6 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
27-10-2020 0 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
26-10-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần5 lần0 lần
25-10-2020 2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
24-10-2020 3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
23-10-2020 2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần
22-10-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
21-10-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
Tổng 52 lần56 lần51 lần57 lần51 lần51 lần61 lần59 lần63 lần57 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Nam trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-10-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
29-10-2020 6 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
28-10-2020 0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
27-10-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
26-10-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
25-10-2020 1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
24-10-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
23-10-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
22-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
21-10-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
Tổng 53 lần50 lần45 lần65 lần62 lần51 lần61 lần66 lần49 lần56 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-10-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
29-10-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
28-10-2020 0 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
27-10-2020 2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
26-10-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
25-10-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
24-10-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
23-10-2020 5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
22-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
21-10-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 55 lần58 lần60 lần60 lần62 lần43 lần53 lần59 lần58 lần50 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload