Thống kê đầu đuôi XSMT - Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Miền Trung trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-10-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
29-10-2020 0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
28-10-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần6 lần
27-10-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
26-10-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
25-10-2020 0 lần1 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
24-10-2020 5 lần0 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
23-10-2020 0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
22-10-2020 0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
21-10-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 37 lần35 lần39 lần48 lần48 lần36 lần44 lần36 lần41 lần50 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Trung trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-10-2020 2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần
29-10-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
28-10-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
27-10-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần0 lần5 lần
26-10-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
25-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
24-10-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
23-10-2020 3 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
22-10-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
21-10-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần6 lần
Tổng 39 lần44 lần44 lần35 lần40 lần31 lần33 lần47 lần48 lần53 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-10-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
29-10-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
28-10-2020 1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần7 lần2 lần
27-10-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần7 lần0 lần
26-10-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
25-10-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
24-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
23-10-2020 0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần5 lần
22-10-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
21-10-2020 2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
Tổng 34 lần47 lần32 lần40 lần46 lần46 lần50 lần30 lần53 lần36 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload