Thống kê đầu đuôi XSNT - Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Hôm nay: Thứ hai, ngày 27/06/2022
Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 27/06/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-06-2022 1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
17-06-2022 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
10-06-2022 2 lần0 lần0 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
03-06-2022 4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
27-05-2022 2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
20-05-2022 1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
13-05-2022 1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
06-05-2022 2 lần0 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
29-04-2022 0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
22-04-2022 4 lần0 lần0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần6 lần
Tổng 19 lần16 lần11 lần25 lần19 lần24 lần10 lần17 lần22 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 27-06-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-06-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
17-06-2022 1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
10-06-2022 1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
03-06-2022 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
27-05-2022 0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
20-05-2022 2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
13-05-2022 2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
06-05-2022 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần6 lần3 lần
29-04-2022 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
22-04-2022 1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 12 lần15 lần12 lần23 lần17 lần16 lần14 lần20 lần28 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-06-2022 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
17-06-2022 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần
10-06-2022 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần7 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
03-06-2022 1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần0 lần
27-05-2022 2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
20-05-2022 3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
13-05-2022 1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
06-05-2022 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
29-04-2022 3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
22-04-2022 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng 17 lần23 lần16 lần16 lần20 lần23 lần19 lần18 lần12 lần16 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 27/06/2022
05,50
65,56
58,85
23,32
62,26
39,93
68,86
91,19
03,30
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 27/06/2022
37,73
02,20
85,58
46,64
92,29
63,36
08,80
17,71
24,42
21,12
doi thuong online
soi cau 3 mien
Backtotop
8xbet
Thabet