Thống kê đầu đuôi XSNT - Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 23/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-10-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
09-10-2020 2 lần6 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
02-10-2020 3 lần0 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
25-09-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
18-09-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
11-09-2020 4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
04-09-2020 4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
28-08-2020 2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
21-08-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
14-08-2020 0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
07-08-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 21 lần27 lần20 lần19 lần17 lần21 lần21 lần19 lần11 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 23-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-10-2020 3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
09-10-2020 3 lần1 lần1 lần4 lần5 lần1 lần0 lần0 lần0 lần3 lần
02-10-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
25-09-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
18-09-2020 0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
11-09-2020 1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
04-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
28-08-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
21-08-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
14-08-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
07-08-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 24 lần20 lần20 lần23 lần27 lần11 lần15 lần16 lần18 lần24 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-10-2020 1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
09-10-2020 1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
02-10-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần5 lần
25-09-2020 3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
18-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
11-09-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
04-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
28-08-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
21-08-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
14-08-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
07-08-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần0 lần6 lần3 lần1 lần
Tổng 17 lần23 lần19 lần21 lần21 lần16 lần11 lần22 lần24 lần24 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 23/10/2020

19,91
46,64
69,96
79,97
47,74
04,40
78,87
07,70
48,84
89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/10/2020

06,60
08,80
17,71
07,70
16,61
01,10
04,40
00
68,86
46,64
Backtotop
banner preload