Thống kê đầu đuôi XSQB - Thống kê đầu đuôi loto Quảng Bình

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 08/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-10-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
29-09-2022 0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
22-09-2022 8 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
15-09-2022 3 lần1 lần5 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
08-09-2022 2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
01-09-2022 3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
25-08-2022 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần
18-08-2022 0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
11-08-2022 3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
04-08-2022 1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 22 lần14 lần21 lần21 lần14 lần20 lần16 lần15 lần12 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 08-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-10-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần
29-09-2022 3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
22-09-2022 2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
15-09-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
08-09-2022 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
01-09-2022 1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
25-08-2022 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
18-08-2022 3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
11-08-2022 2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
04-08-2022 1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 21 lần22 lần26 lần18 lần15 lần20 lần14 lần15 lần18 lần11 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-10-2022 3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
29-09-2022 3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
22-09-2022 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
15-09-2022 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
08-09-2022 1 lần1 lần5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
01-09-2022 2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
25-08-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
18-08-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
11-08-2022 1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
04-08-2022 5 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 25 lần18 lần23 lần15 lần19 lần16 lần18 lần13 lần14 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/10/2022
09,90
48,84
46,64
94,49
26,62
42,24
80,08
50,05
20,02
30,03
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/10/2022
85,58
18,81
05,50
78,87
19,91
46,64
04,40
80,08
62,26
42,24
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9