Thống kê đầu đuôi XSQB - Thống kê đầu đuôi loto Quảng Bình

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-10-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
22-10-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
15-10-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
08-10-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
01-10-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
24-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
17-09-2020 1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
10-09-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
03-09-2020 3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
27-08-2020 2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
20-08-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
Tổng 21 lần25 lần24 lần16 lần26 lần21 lần15 lần23 lần12 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Bình trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-10-2020 2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
22-10-2020 4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
15-10-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần
08-10-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần1 lần4 lần
01-10-2020 3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
24-09-2020 0 lần5 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
17-09-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
10-09-2020 4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
03-09-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần0 lần4 lần5 lần0 lần2 lần
27-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
20-08-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
Tổng 25 lần24 lần11 lần13 lần19 lần21 lần32 lần21 lần12 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-10-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
22-10-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
15-10-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
08-10-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần3 lần0 lần0 lần
01-10-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
24-09-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
17-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
10-09-2020 1 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
03-09-2020 5 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
27-08-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
20-08-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 25 lần22 lần22 lần14 lần19 lần15 lần26 lần19 lần19 lần17 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload