Thống kê đầu đuôi XSQNG - Thống kê đầu đuôi loto Quảng Ngãi

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 01/11/2020
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 01/11/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-10-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
24-10-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
17-10-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
10-10-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
03-10-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
26-09-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
19-09-2020 3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
12-09-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
05-09-2020 3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
29-08-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
22-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần7 lần3 lần0 lần
Tổng 22 lần20 lần16 lần17 lần23 lần21 lần14 lần26 lần23 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 01-11-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31-10-2020 2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
24-10-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
17-10-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
10-10-2020 4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
03-10-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
26-09-2020 3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
19-09-2020 4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
12-09-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
05-09-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
22-08-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 25 lần19 lần23 lần16 lần16 lần20 lần19 lần20 lần23 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
31-10-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
24-10-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
17-10-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
10-10-2020 0 lần1 lần3 lần6 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
03-10-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
26-09-2020 1 lần0 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
19-09-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
12-09-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
05-09-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22-08-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần
Tổng 21 lần21 lần23 lần29 lần12 lần13 lần24 lần15 lần24 lần16 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 01/11/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 01/11/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload