Thống kê đầu đuôi XSQNG - Thống kê đầu đuôi loto Quảng Ngãi

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2022 1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
24-09-2022 1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
17-09-2022 2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
10-09-2022 3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
03-09-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
27-08-2022 2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần
20-08-2022 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
13-08-2022 1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
06-08-2022 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
30-07-2022 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 18 lần20 lần16 lần23 lần15 lần21 lần15 lần18 lần22 lần12 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-10-2022 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
24-09-2022 1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
17-09-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
10-09-2022 2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
03-09-2022 0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần3 lần
27-08-2022 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
20-08-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần0 lần1 lần
13-08-2022 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần0 lần7 lần
06-08-2022 0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
30-07-2022 3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
Tổng 14 lần14 lần20 lần15 lần19 lần18 lần20 lần18 lần14 lần28 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-10-2022 1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
24-09-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
17-09-2022 2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
10-09-2022 4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
03-09-2022 3 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
27-08-2022 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần
20-08-2022 1 lần8 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
13-08-2022 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
06-08-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
30-07-2022 4 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 21 lần22 lần17 lần14 lần21 lần20 lần20 lần8 lần20 lần17 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9