Thống kê đầu đuôi XSQT - Thống kê đầu đuôi loto Quảng Trị

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 08/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-10-2022 2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
29-09-2022 1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
22-09-2022 1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
15-09-2022 0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần0 lần
08-09-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
01-09-2022 1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
25-08-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
18-08-2022 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
11-08-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
04-08-2022 0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 12 lần13 lần15 lần21 lần19 lần21 lần26 lần17 lần20 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 08-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-10-2022 2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
29-09-2022 0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
22-09-2022 3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
15-09-2022 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
08-09-2022 1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần6 lần3 lần2 lần0 lần
01-09-2022 2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
25-08-2022 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
18-08-2022 2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
11-08-2022 1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
04-08-2022 1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 16 lần17 lần15 lần11 lần26 lần16 lần24 lần18 lần21 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-10-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
29-09-2022 3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
22-09-2022 2 lần0 lần8 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
15-09-2022 0 lần4 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần7 lần1 lần3 lần
08-09-2022 4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
01-09-2022 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
25-08-2022 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
18-08-2022 2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
11-08-2022 1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
04-08-2022 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 22 lần18 lần24 lần15 lần16 lần13 lần11 lần23 lần17 lần21 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/10/2022
09,90
48,84
46,64
94,49
26,62
42,24
80,08
50,05
20,02
30,03
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/10/2022
85,58
18,81
05,50
78,87
19,91
46,64
04,40
80,08
62,26
42,24
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9