Thống kê đầu đuôi XSQT - Thống kê đầu đuôi loto Quảng Trị

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 23/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-10-2020 0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
15-10-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
08-10-2020 4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
01-10-2020 5 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần
24-09-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
17-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
10-09-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
03-09-2020 2 lần4 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần5 lần0 lần0 lần
27-08-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần7 lần1 lần
20-08-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần
13-08-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
Tổng 23 lần21 lần17 lần16 lần22 lần17 lần20 lần23 lần23 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 23-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-10-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
15-10-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
08-10-2020 1 lần1 lần6 lần1 lần3 lần0 lần4 lần0 lần0 lần2 lần
01-10-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
24-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
17-09-2020 1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
10-09-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần
03-09-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
27-08-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
20-08-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
13-08-2020 0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 19 lần20 lần24 lần19 lần22 lần19 lần19 lần16 lần21 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-10-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
15-10-2020 2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
08-10-2020 2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
01-10-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
24-09-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
17-09-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
10-09-2020 1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
03-09-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
27-08-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
20-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
13-08-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 22 lần24 lần17 lần21 lần25 lần15 lần17 lần17 lần19 lần21 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 23/10/2020

19,91
46,64
69,96
79,97
47,74
04,40
78,87
07,70
48,84
89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/10/2020

06,60
08,80
17,71
07,70
16,61
01,10
04,40
00
68,86
46,64
Backtotop
banner preload