Thống kê đầu đuôi XSTN - Thống kê đầu đuôi loto Tây Ninh

Hôm nay: Thứ ba, ngày 20/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 20/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-10-2020 5 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
08-10-2020 5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
01-10-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
24-09-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
17-09-2020 5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
10-09-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
03-09-2020 1 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
27-08-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
20-08-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
13-08-2020 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
06-08-2020 1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
Tổng 28 lần23 lần17 lần23 lần17 lần14 lần19 lần17 lần20 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 20-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-10-2020 2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
08-10-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
01-10-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
24-09-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
17-09-2020 5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
10-09-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
03-09-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
27-08-2020 1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần5 lần
20-08-2020 3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
13-08-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần
06-08-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng 26 lần20 lần13 lần18 lần21 lần15 lần20 lần23 lần26 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-10-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
08-10-2020 0 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần6 lần1 lần1 lần2 lần
01-10-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
24-09-2020 3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
17-09-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
10-09-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
03-09-2020 1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
27-08-2020 2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
20-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần0 lần
13-08-2020 0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
06-08-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 19 lần21 lần14 lần19 lần26 lần19 lần29 lần20 lần19 lần12 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/10/2020

48,84
07,70
67,76
27,72
34,43
38,83
03,30
46,64
08,80
36,63

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/10/2020

47,74
48,84
44
04,40
34,43
37,73
27,72
17,71
77
28,82
Backtotop
banner preload