Thống kê đầu đuôi XSTN - Thống kê đầu đuôi loto Tây Ninh

Hôm nay: Thứ năm, ngày 20/01/2022
Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 20/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-01-2022 0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần
06-01-2022 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
30-12-2021 2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
23-12-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
16-12-2021 1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần
09-12-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần
02-12-2021 1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
25-11-2021 1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
18-11-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
11-11-2021 3 lần4 lần0 lần1 lần5 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 15 lần21 lần17 lần12 lần21 lần23 lần14 lần19 lần20 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 20-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-01-2022 1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
06-01-2022 0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
30-12-2021 2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
23-12-2021 2 lần0 lần6 lần0 lần1 lần0 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
16-12-2021 3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
09-12-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
02-12-2021 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần0 lần1 lần
25-11-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
18-11-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
11-11-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần16 lần23 lần19 lần18 lần21 lần17 lần15 lần17 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13-01-2022 2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần5 lần0 lần
06-01-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
30-12-2021 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
23-12-2021 0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần0 lần4 lần2 lần
16-12-2021 3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
09-12-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần
02-12-2021 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
25-11-2021 0 lần4 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
18-11-2021 3 lần4 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
11-11-2021 1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 16 lần23 lần21 lần16 lần23 lần10 lần19 lần16 lần25 lần11 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/01/2022

78,87
38,83
68,86
48,84
37,73
34,43
46,64
36,63
35,53
33,88

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/01/2022

18,81
17,71
78,87
13,31
11
19,91
16,61
89,98
38,83
68,86
doi thuong online
du doan xsmt
du doan xsmb
soi cau 3 mien
Backtotop