Thống kê đầu đuôi XSTN - Thống kê đầu đuôi loto Tây Ninh

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-09-2022 1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
22-09-2022 1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
15-09-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
08-09-2022 3 lần1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
01-09-2022 4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần
25-08-2022 1 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
18-08-2022 3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
11-08-2022 1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần5 lần0 lần2 lần
04-08-2022 2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
28-07-2022 0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 17 lần13 lần21 lần24 lần17 lần18 lần20 lần19 lần16 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-09-2022 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-09-2022 1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
15-09-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
08-09-2022 2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
01-09-2022 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
25-08-2022 0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần
18-08-2022 3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
11-08-2022 2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
04-08-2022 4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
28-07-2022 1 lần4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 18 lần25 lần21 lần17 lần13 lần13 lần16 lần21 lần19 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-09-2022 3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
22-09-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần5 lần
15-09-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
08-09-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
01-09-2022 4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
25-08-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
18-08-2022 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
11-08-2022 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
04-08-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
28-07-2022 0 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 21 lần23 lần14 lần16 lần20 lần14 lần14 lần18 lần15 lần25 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9