Thống kê đầu đuôi XSTTH - Thống kê đầu đuôi loto Thừa Thiên Huế

Hôm nay: Thứ năm, ngày 20/01/2022
Thống kê đầu loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 10 lần từ 20/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-01-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
16-01-2022 0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
10-01-2022 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
09-01-2022 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
03-01-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
02-01-2022 0 lần4 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
27-12-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
20-12-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
13-12-2021 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
06-12-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 12 lần20 lần22 lần14 lần21 lần21 lần15 lần16 lần21 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 10 lần từ 20-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-01-2022 1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
16-01-2022 6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
10-01-2022 1 lần2 lần6 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
09-01-2022 3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
03-01-2022 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
02-01-2022 2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
27-12-2021 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
20-12-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
13-12-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần0 lần7 lần0 lần
06-12-2021 0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 17 lần13 lần25 lần17 lần10 lần28 lần18 lần17 lần23 lần12 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-01-2022 0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần5 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
16-01-2022 1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
10-01-2022 0 lần6 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
09-01-2022 2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần5 lần
03-01-2022 1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
02-01-2022 2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
27-12-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
20-12-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
13-12-2021 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
06-12-2021 1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
Tổng 12 lần33 lần14 lần11 lần20 lần17 lần13 lần20 lần17 lần23 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/01/2022

78,87
38,83
68,86
48,84
37,73
34,43
46,64
36,63
35,53
33,88

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/01/2022

18,81
17,71
78,87
13,31
11
19,91
16,61
89,98
38,83
68,86
doi thuong online
du doan xsmt
du doan xsmb
soi cau 3 mien
Backtotop