Thống kê đầu đuôi XSTTH - Thống kê đầu đuôi loto Thừa Thiên Huế

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-10-2022 2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
02-10-2022 0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
26-09-2022 2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
25-09-2022 3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
19-09-2022 2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
18-09-2022 1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
12-09-2022 3 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
11-09-2022 3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
05-09-2022 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
04-09-2022 1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 20 lần17 lần15 lần20 lần11 lần26 lần17 lần15 lần17 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-10-2022 2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
02-10-2022 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
26-09-2022 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
25-09-2022 0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
19-09-2022 1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
18-09-2022 2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
12-09-2022 1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
11-09-2022 3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
05-09-2022 3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần
04-09-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
Tổng 18 lần23 lần12 lần15 lần19 lần21 lần14 lần15 lần23 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-10-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần
02-10-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
26-09-2022 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
25-09-2022 0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần
19-09-2022 0 lần1 lần5 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
18-09-2022 2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12-09-2022 0 lần3 lần3 lần0 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
11-09-2022 2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
05-09-2022 1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
04-09-2022 3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
Tổng 11 lần17 lần19 lần25 lần15 lần21 lần15 lần21 lần18 lần18 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9