Thống kê đầu đuôi XSTTH - Thống kê đầu đuôi loto Thừa Thiên Huế

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-10-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
19-10-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
12-10-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
05-10-2020 5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
28-09-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
21-09-2020 0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
14-09-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
07-09-2020 0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
31-08-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
24-08-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
17-08-2020 2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 21 lần20 lần20 lần23 lần18 lần19 lần22 lần21 lần16 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-10-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
19-10-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
12-10-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
05-10-2020 0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
28-09-2020 6 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
21-09-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
14-09-2020 3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
07-09-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
31-08-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
24-08-2020 3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
17-08-2020 3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
Tổng 25 lần21 lần23 lần21 lần18 lần12 lần21 lần18 lần23 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-10-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
19-10-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần6 lần1 lần
12-10-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
05-10-2020 0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
28-09-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần
21-09-2020 0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
14-09-2020 1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
07-09-2020 3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần0 lần0 lần5 lần
31-08-2020 5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
24-08-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
17-08-2020 3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 20 lần16 lần22 lần31 lần11 lần17 lần22 lần11 lần26 lần22 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload