Thống kê đầu đuôi XSTV - Thống kê đầu đuôi loto Trà Vinh

Hôm nay: Thứ năm, ngày 20/01/2022
Thống kê đầu loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 20/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-01-2022 4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
07-01-2022 0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
31-12-2021 0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
24-12-2021 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
17-12-2021 2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
10-12-2021 1 lần0 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
03-12-2021 3 lần7 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
26-11-2021 5 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
19-11-2021 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
12-11-2021 2 lần0 lần4 lần4 lần1 lần0 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
Tổng 22 lần26 lần22 lần20 lần13 lần11 lần13 lần16 lần16 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 20-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-01-2022 1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần
07-01-2022 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
31-12-2021 2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
24-12-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
17-12-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
10-12-2021 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
03-12-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
26-11-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
19-11-2021 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
12-11-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần0 lần5 lần
Tổng 20 lần16 lần17 lần18 lần21 lần15 lần17 lần16 lần18 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-01-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần
07-01-2022 0 lần0 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
31-12-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
24-12-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
17-12-2021 1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
10-12-2021 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
03-12-2021 4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
26-11-2021 1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
19-11-2021 2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
12-11-2021 2 lần2 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
Tổng 15 lần12 lần24 lần17 lần25 lần14 lần21 lần18 lần16 lần18 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/01/2022

78,87
38,83
68,86
48,84
37,73
34,43
46,64
36,63
35,53
33,88

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/01/2022

18,81
17,71
78,87
13,31
11
19,91
16,61
89,98
38,83
68,86
doi thuong online
du doan xsmt
du doan xsmb
soi cau 3 mien
Backtotop