Thống kê đầu đuôi XSTV - Thống kê đầu đuôi loto Trà Vinh

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 23/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-10-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
09-10-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
02-10-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần5 lần4 lần
25-09-2020 0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
18-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
11-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
04-09-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
28-08-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần
21-08-2020 0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần
14-08-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
07-08-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 17 lần19 lần19 lần13 lần19 lần20 lần19 lần22 lần27 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 23-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-10-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần4 lần0 lần3 lần
09-10-2020 1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
02-10-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
25-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
18-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
11-09-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần5 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
04-09-2020 0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
28-08-2020 0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
21-08-2020 1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
14-08-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
07-08-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 16 lần22 lần13 lần23 lần24 lần19 lần17 lần24 lần22 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-10-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
09-10-2020 3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
02-10-2020 3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
25-09-2020 1 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
18-09-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
11-09-2020 1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
04-09-2020 2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
28-08-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
21-08-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
14-08-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
07-08-2020 0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
Tổng 18 lần25 lần19 lần23 lần20 lần21 lần17 lần17 lần21 lần17 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 23/10/2020

19,91
46,64
69,96
79,97
47,74
04,40
78,87
07,70
48,84
89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/10/2020

06,60
08,80
17,71
07,70
16,61
01,10
04,40
00
68,86
46,64
Backtotop
banner preload