Thống kê đầu đuôi XSTV - Thống kê đầu đuôi loto Trà Vinh

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-09-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
23-09-2022 0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
16-09-2022 2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
09-09-2022 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
02-09-2022 2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
26-08-2022 2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần8 lần
19-08-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
12-08-2022 1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
05-08-2022 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
29-07-2022 0 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần
Tổng 12 lần16 lần12 lần17 lần16 lần23 lần19 lần21 lần13 lần31 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-09-2022 5 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
23-09-2022 1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
16-09-2022 3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần5 lần0 lần2 lần
09-09-2022 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
02-09-2022 5 lần2 lần0 lần0 lần0 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
26-08-2022 4 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
19-08-2022 4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
12-08-2022 3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
05-08-2022 1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
29-07-2022 1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 28 lần17 lần15 lần19 lần17 lần16 lần17 lần25 lần17 lần9 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-09-2022 2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần0 lần5 lần3 lần
23-09-2022 3 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
16-09-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần6 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
09-09-2022 2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
02-09-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
26-08-2022 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
19-08-2022 5 lần5 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
12-08-2022 0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
05-08-2022 4 lần1 lần6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
29-07-2022 1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 23 lần26 lần21 lần12 lần19 lần13 lần17 lần14 lần20 lần15 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9