Thống kê đầu đuôi XSVL - Thống kê đầu đuôi loto Vĩnh Long

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-09-2022 2 lần4 lần0 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
23-09-2022 1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
16-09-2022 4 lần1 lần0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
09-09-2022 2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
02-09-2022 3 lần3 lần5 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
26-08-2022 3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần
19-08-2022 0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
12-08-2022 4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
05-08-2022 1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần5 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
29-07-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần0 lần2 lần
Tổng 22 lần20 lần13 lần12 lần14 lần13 lần18 lần32 lần16 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-09-2022 2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
23-09-2022 3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
16-09-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
09-09-2022 4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
02-09-2022 3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
26-08-2022 1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
19-08-2022 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
12-08-2022 0 lần4 lần1 lần0 lần4 lần1 lần0 lần4 lần0 lần4 lần
05-08-2022 1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
29-07-2022 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng 18 lần20 lần17 lần10 lần20 lần15 lần18 lần23 lần16 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-09-2022 3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần
23-09-2022 0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
16-09-2022 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
09-09-2022 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
02-09-2022 4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
26-08-2022 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
19-08-2022 2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
12-08-2022 0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
05-08-2022 0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
29-07-2022 0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
Tổng 13 lần18 lần16 lần20 lần15 lần22 lần18 lần25 lần14 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9