Thống kê đầu đuôi XSVL - Thống kê đầu đuôi loto Vĩnh Long

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 23/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-10-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
09-10-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
02-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
25-09-2020 4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
18-09-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
11-09-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
04-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
28-08-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần5 lần2 lần0 lần
21-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
14-08-2020 1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
07-08-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần5 lần0 lần2 lần
Tổng 18 lần27 lần17 lần18 lần22 lần19 lần15 lần28 lần12 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 23-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-10-2020 2 lần0 lần0 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
09-10-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần0 lần4 lần1 lần
02-10-2020 1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần0 lần5 lần
25-09-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần
18-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
11-09-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
04-09-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
28-08-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần5 lần
21-08-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
14-08-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
07-08-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần0 lần1 lần
Tổng 13 lần18 lần18 lần20 lần27 lần20 lần15 lần23 lần17 lần27 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-10-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
09-10-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần6 lần
02-10-2020 1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
25-09-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
18-09-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần
11-09-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
04-09-2020 2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
28-08-2020 1 lần3 lần5 lần0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
21-08-2020 2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần0 lần0 lần0 lần3 lần
14-08-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
07-08-2020 2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần
Tổng 16 lần14 lần21 lần22 lần26 lần19 lần16 lần16 lần21 lần27 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 23/10/2020

19,91
46,64
69,96
79,97
47,74
04,40
78,87
07,70
48,84
89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/10/2020

06,60
08,80
17,71
07,70
16,61
01,10
04,40
00
68,86
46,64
Backtotop
banner preload