Thống kê đầu đuôi XSVT - Thống kê đầu đuôi loto Vũng Tàu

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-10-2022 1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
27-09-2022 5 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
20-09-2022 2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
13-09-2022 1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
06-09-2022 2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
30-08-2022 0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
23-08-2022 3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
16-08-2022 1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần
09-08-2022 4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
02-08-2022 2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
Tổng 21 lần20 lần13 lần19 lần13 lần16 lần20 lần19 lần21 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-10-2022 1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
27-09-2022 2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
20-09-2022 1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
13-09-2022 3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
06-09-2022 3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần
30-08-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
23-08-2022 0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
16-08-2022 0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
09-08-2022 1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
02-08-2022 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 13 lần17 lần17 lần18 lần18 lần24 lần24 lần21 lần15 lần13 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-10-2022 0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
27-09-2022 2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
20-09-2022 5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
13-09-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần7 lần3 lần1 lần0 lần
06-09-2022 1 lần4 lần4 lần1 lần0 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
30-08-2022 3 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
23-08-2022 0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
16-08-2022 1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
09-08-2022 2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
02-08-2022 2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần0 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
Tổng 18 lần17 lần17 lần21 lần12 lần16 lần26 lần23 lần16 lần14 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9