Lô xiên XSBTR - Soi cầu lô xiên 2, Lô xiên 3 Bến Tre

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Lo xienLô xiên 2 biên độ 10 ngày
Lô xiên 2 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
78 - 42 3 ngày 13/10/2020, 06/10/2020, 15/09/2020
42 - 17 3 ngày 13/10/2020, 22/09/2020, 15/09/2020
73 - 01 2 ngày 15/09/2020, 18/08/2020
92 - 22 2 ngày 20/10/2020, 13/10/2020
85 - 30 2 ngày 08/09/2020, 18/08/2020
42 - 03 2 ngày 06/10/2020, 22/09/2020
42 - 34 2 ngày 06/10/2020, 22/09/2020
42 - 27 2 ngày 06/10/2020, 15/09/2020
42 - 01 2 ngày 06/10/2020, 15/09/2020
73 - 42 2 ngày 22/09/2020, 15/09/2020

Cầu lô đẹp nhất ngày 23/10/2020

19,91
46,64
69,96
79,97
47,74
04,40
78,87
07,70
48,84
89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/10/2020

06,60
08,80
17,71
07,70
16,61
01,10
04,40
00
68,86
46,64
Backtotop
banner preload