XSMB 10 ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 10 qua

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 25/06/2021
Bạn muốn tắt quảng cáo?
xbet
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8
Bạn muốn tắt quảng cáo?
5123b
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Game bài đổi thưởng
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày

Xổ số Miền Bắc ngày 24/06/2021

13EC 5EC 8EC 9EC 1EC 10EC
ĐB 17879
G1 77328
G2 12410 69282
G3 95919 47894 54722 13959 12972 80067
G4 4175 4355 0992 8562
G5 6486 1704 8635 2385 9439 9824
G6 844 819 537
G7 22 96 35 52
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 1
1 099 1
2 8242 2 8279625
3 5975 3
4 4 4 9024
5 952 5 75383
6 72 6 89
7 925 7 63
8 265 8 2
9 426 9 71531

Xổ số Miền Bắc ngày 23/06/2021

4EB 2EB 7EB 3EB 14EB 8EB
ĐB 98699
G1 23243
G2 10587 50359
G3 23984 81110 19506 85967 02124 61768
G4 1950 2058 2434 4736
G5 7115 8566 4682 1294 1596 4060
G6 287 817 933
G7 32 17 41 54
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0 156
1 0577 1 4
2 4 2 83
3 4632 3 43
4 31 4 82395
5 9084 5 1
6 7860 6 0369
7 7 86811
8 7427 8 65
9 946 9 95

Xổ số Miền Bắc ngày 22/06/2021

5EA 12EA 7EA 11EA 13EA 10EA
ĐB 34505
G1 41158
G2 46686 84680
G3 65752 98202 01898 72132 77218 11699
G4 4601 7796 2920 3030
G5 6545 0718 3173 7947 7279 4242
G6 546 309 896
G7 17 68 58 60
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5219 0 8236
1 887 1 0
2 0 2 5034
3 20 3 7
4 5726 4
5 828 5 04
6 80 6 8949
7 39 7 41
8 60 8 591165
9 8966 9 970

Xổ số Miền Bắc ngày 21/06/2021

4DZ 5DZ 6DZ 8DZ 14DZ 1DZ
ĐB 60141
G1 13125
G2 97526 07411
G3 02348 16469 75483 27117 72331 15000
G4 1858 0980 5835 0763
G5 9059 7098 5702 5425 6504 2830
G6 381 910 232
G7 20 73 72 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 024 0 08312
1 170 1 4138
2 5650 2 037
3 1502 3 867
4 18 4 0
5 89 5 232
6 93 6 2
7 32 7 1
8 3019 8 459
9 8 9 658

Xổ số Miền Bắc ngày 20/06/2021

2DY 5DY 13DY 1DY 12DY 15DY
ĐB 64799
G1 15675
G2 55723 07182
G3 91118 35403 53278 60001 73280 79475
G4 5243 9605 6915 6435
G5 9233 3904 6685 4760 3390 1914
G6 570 187 831
G7 48 68 67 26
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3154 0 8697
1 854 1 03
2 36 2 8
3 531 3 2043
4 38 4 01
5 5 770138
6 087 6 2
7 5850 7 86
8 2057 8 1746
9 90 9 9

Xổ số Miền Bắc ngày 19/06/2021

5DX 9DX 8DX 7DX 12DX 11DX
ĐB 03472
G1 93911
G2 04150 75964
G3 04712 64149 39692 94720 52370 76447
G4 3111 9476 3425 4483
G5 2937 7149 6622 8395 7416 8018
G6 156 880 910
G7 12 81 20 65
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 527812
1 1216802 1 118
2 0520 2 71921
3 7 3 8
4 979 4 6
5 06 5 296
6 45 6 715
7 206 7 43
8 301 8 1
9 25 9 44

Xổ số Miền Bắc ngày 18/06/2021

7DV 4DV 14DV 11DV 9DV 1DV
ĐB 14761
G1 98852
G2 24130 49306
G3 40763 63729 04079 75280 68365 74519
G4 8167 7754 3837 2621
G5 2432 6094 8908 4403 0052 5513
G6 247 287 555
G7 08 63 91 38
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6838 0 38
1 93 1 629
2 91 2 535
3 0728 3 6016
4 7 4 59
5 2425 5 65
6 13573 6 0
7 9 7 6348
8 07 8 003
9 41 9 271

Xổ số Miền Bắc ngày 17/06/2021

11DU 10DU 5DU 15DU 12DU 9DU
ĐB 44367
G1 02103
G2 85262 24192
G3 53117 57563 77726 52421 47297 42466
G4 6745 8181 2717 7607
G5 7614 5002 1041 3610 6268 5907
G6 443 354 210
G7 39 14 35 23
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3727 0 11
1 774004 1 284
2 613 2 690
3 95 3 0642
4 513 4 151
5 4 5 43
6 72368 6 26
7 7 619100
8 1 8 6
9 27 9 3

Xổ số Miền Bắc ngày 16/06/2021

12DT 13DT 1DT 7DT 8DT 6DT
ĐB 34622
G1 94586
G2 75415 00398
G3 02695 81584 39790 63955 93847 80022
G4 7922 4688 5099 2756
G5 5391 2710 3411 3649 9522 9171
G6 312 541 104
G7 03 33 49 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 43 0 91
1 5012 1 9174
2 2222 2 22221
3 3 3 03
4 7919 4 80
5 56 5 195
6 6 85
7 1 7 4
8 648 8 98
9 850919 9 9449

Xổ số Miền Bắc ngày 15/06/2021

13DS 5DS 14DS 4DS 9DS 6DS
ĐB 27483
G1 86299
G2 97673 23236
G3 82333 02525 90116 13785 41093 24497
G4 8849 8323 8877 2901
G5 2843 6831 0165 0750 2768 1859
G6 737 267 003
G7 78 22 39 27
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 13 0 5
1 6 1 03
2 5327 2 2
3 63179 3 8739240
4 93 4
5 09 5 286
6 587 6 31
7 378 7 97362
8 35 8 67
9 937 9 9453

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất 10 ngày qua

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
99 2 (lần) 79 1 (lần)
05 1 (lần) 41 1 (lần)
72 1 (lần) 61 1 (lần)
67 1 (lần) 22 1 (lần)
83 1 (lần)

Thống kê đầu, đuôi và tổng giải đặc biệt 10 ngày qua

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 0 lần Tổng 0: 0 lần
Đầu 1: 0 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 1 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 2 lần Tổng 2: 0 lần
Đầu 3: 0 lần Đuôi 3: 1 lần Tổng 3: 1 lần
Đầu 4: 1 lần Đuôi 4: 0 lần Tổng 4: 1 lần
Đầu 5: 0 lần Đuôi 5: 1 lần Tổng 5: 2 lần
Đầu 6: 2 lần Đuôi 6: 0 lần Tổng 6: 1 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 1 lần Tổng 7: 1 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 0 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 1 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 10 ngày qua

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
10 6 (lần) 67 6 (lần)
99 5 (lần) 80 5 (lần)
03 5 (lần) 68 5 (lần)
37 4 (lần) 47 4 (lần)
35 4 (lần) 33 4 (lần)

Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô 10 ngày qua

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 25 lần Đuôi 0: 30 lần Tổng 0: 22 lần
Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 23 lần Tổng 1: 27 lần
Đầu 2: 29 lần Đuôi 2: 34 lần Tổng 2: 24 lần
Đầu 3: 30 lần Đuôi 3: 28 lần Tổng 3: 35 lần
Đầu 4: 24 lần Đuôi 4: 20 lần Tổng 4: 31 lần
Đầu 5: 23 lần Đuôi 5: 30 lần Tổng 5: 30 lần
Đầu 6: 28 lần Đuôi 6: 22 lần Tổng 6: 21 lần
Đầu 7: 19 lần Đuôi 7: 30 lần Tổng 7: 24 lần
Đầu 8: 28 lần Đuôi 8: 25 lần Tổng 8: 31 lần
Đầu 9: 28 lần Đuôi 9: 28 lần Tổng 9: 25 lần

Thống kê XSMB 10 ngày tổng hợp và đưa ra kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 10 ngày gần nhất giúp anh em dễ dàng theo dõi và tìm ra số đẹp cho mình.

Sổ kết quả miền Bắc 10 ngày là thông tin được nhiều anh em quan tâm. Nhờ vào đây anh em có thể dễ dàng kiểm tra lại kết quả của nhiều ngày trước, từ đó chốt số một cách dễ dàng hơn

  • Chúng tôi cung cấp cho anh em bảng kết quả chi tiết, bảng thống kê đặc biệt và lô tô về nhiều nhất.
  • Ngoài ra chúng tôi còn tổng hợp đuôi lô tô và đầu đuôi đặc biệt để anh em dễ dàng so sánh được những đầu ( đuôi) nào về nhiều nhất trong thời gian qua.

Chúc anh em may mắn!

Cầu lô đẹp nhất ngày 25/06/2021

59,95
45,54
29,92
25,52
24,42
57,75
79,97
47,74
89,98
12,21

Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/06/2021

09,90
99
69,96
59,95
49,94
01,10
19,91
16,61
15,51
14,41
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmn
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmt
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmb
Bạn muốn tắt quảng cáo?
soi cau 3 mien
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8