XSMB 60 ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 60 qua

Hôm nay: Thứ ba, ngày 26/10/2021
Bạn muốn tắt quảng cáo?
123B
Bạn muốn tắt quảng cáo?
ee88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

Xổ số Miền Bắc ngày 25/10/2021

12MA 3MA 11MA 2MA 6MA 10MA
ĐB 69154
G1 57088
G2 08106 67288
G3 33564 68976 30437 73523 04121 60949
G4 3443 8831 3951 6357
G5 4158 4526 6245 2568 3950 6621
G6 425 055 981
G7 28 30 12 54
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0 53
1 2 1 23528
2 316158 2 1
3 710 3 24
4 935 4 565
5 4178054 5 425
6 48 6 072
7 6 7 35
8 881 8 88562
9 9 4

Xổ số Miền Bắc ngày 24/10/2021

9LZ 5LZ 12LZ 7LZ 3LZ 1LZ
ĐB 44417
G1 33926
G2 36042 14446
G3 00607 38945 83370 05592 10320 41963
G4 1191 7465 0224 4762
G5 9660 9802 5921 0674 3624 5013
G6 828 294 558
G7 52 97 53 58
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 72 0 726
1 73 1 92
2 604148 2 49605
3 3 615
4 265 4 2729
5 8238 5 46
6 3520 6 24
7 04 7 109
8 8 255
9 2147 9

Xổ số Miền Bắc ngày 23/10/2021

11LY 9LY 7LY 10LY 3LY 1LY
ĐB 73125
G1 49150
G2 11662 42636
G3 77669 20758 90628 69376 07744 74090
G4 1235 7306 4251 0219
G5 2927 6946 7368 6598 0823 3611
G6 608 961 594
G7 81 31 85 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 68 0 59
1 91 1 51683
2 5873 2 6
3 651 3 29
4 46 4 49
5 081 5 238
6 2981 6 3704
7 6 7 2
8 15 8 52690
9 0843 9 61

Xổ số Miền Bắc ngày 22/10/2021

10LX 5LX 4LX 3LX 13LX 2LX
ĐB 56628
G1 23615
G2 74574 50353
G3 31166 16493 70266 79071 61860 04844
G4 1960 3013 8505 0372
G5 3329 3862 4607 9661 8165 8670
G6 220 319 205
G7 17 82 79 06
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5756 0 6672
1 5397 1 76
2 890 2 768
3 3 591
4 4 4 74
5 3 5 1060
6 6600215 6 660
7 41209 7 01
8 2 8 2
9 3 9 217

Xổ số Miền Bắc ngày 21/10/2021

13LV 9LV 15LV 6LV 4LV 11LV
ĐB 93188
G1 00442
G2 02778 55348
G3 93482 67157 21991 25308 09359 35527
G4 0874 1320 1402 3657
G5 8738 5467 4184 3797 7319 0977
G6 082 955 126
G7 20 58 65 28
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 82 0 22
1 9 1 9
2 70608 2 4808
3 8 3
4 28 4 78
5 79758 5 56
6 75 6 2
7 847 7 525697
8 8242 8 8740352
9 17 9 51

Xổ số Miền Bắc ngày 20/10/2021

4LU 15LU 1LU 10LU 3LU 8LU
ĐB 56449
G1 76644
G2 26081 29056
G3 10246 09333 44287 03397 31724 46347
G4 5064 2617 1255 9438
G5 5101 5329 9957 6899 7173 1079
G6 078 211 930
G7 93 72 10 29
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 31
1 710 1 801
2 499 2 7
3 380 3 379
4 9467 4 426
5 657 5 5
6 4 6 54
7 3982 7 89415
8 17 8 37
9 793 9 42972

Xổ số Miền Bắc ngày 19/10/2021

6LT 15LT 14LT 11LT 4LT 3LT
ĐB 86847
G1 67039
G2 11804 30501
G3 17762 21068 71626 80934 72550 58345
G4 4230 5354 7655 4600
G5 3012 7903 4093 4880 0723 5191
G6 824 718 423
G7 67 42 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4103 0 5308
1 28 1 09
2 6343 2 614
3 940 3 0922
4 752 4 0352
5 045 5 45
6 287 6 2
7 7 46
8 09 8 619
9 318 9 38

Xổ số Miền Bắc ngày 18/10/2021

10LS 12LS 15LS 14LS 11LS 6LS
ĐB 11609
G1 38670
G2 75749 86248
G3 01162 58433 67727 51232 94072 30268
G4 2752 3870 5919 6155
G5 1928 5396 5001 6818 0261 1009
G6 747 489 116
G7 34 31 71 00
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 9190 0 770
1 986 1 0637
2 78 2 6375
3 3241 3 3
4 987 4 3
5 25 5 5
6 281 6 91
7 0201 7 24
8 9 8 4621
9 6 9 04108

Xổ số Miền Bắc ngày 17/10/2021

3LR 8LR 1LR 10LR 13LR 2LR
ĐB 24640
G1 45261
G2 28113 58334
G3 67474 16929 59008 69755 58832 99823
G4 4593 1833 4313 1612
G5 5822 2237 7310 9461 9056 4393
G6 518 407 906
G7 23 78 70 15
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 876 0 417
1 332085 1 66
2 9323 2 312
3 4237 3 1293192
4 0 4 37
5 56 5 51
6 11 6 50
7 480 7 30
8 8 017
9 33 9 2

Xổ số Miền Bắc ngày 16/10/2021

15LQ 11LQ 13LQ 7LQ 8LQ 3LQ
ĐB 66067
G1 51010
G2 58163 24893
G3 22086 11007 59027 44020 89643 23923
G4 3823 4029 6037 8722
G5 4597 2086 4262 6785 2981 0394
G6 970 084 208
G7 56 38 14 07
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 787 0 127
1 04 1 8
2 703392 2 26
3 78 3 69422
4 3 4 981
5 6 5 8
6 732 6 885
7 0 7 602390
8 66514 8 03
9 374 9 2

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất 60 ngày qua

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
54 2 (lần) 18 2 (lần)
55 2 (lần) 59 2 (lần)
65 2 (lần) 34 2 (lần)
20 2 (lần) 77 2 (lần)
19 2 (lần) 11 2 (lần)

Thống kê đầu, đuôi và tổng giải đặc biệt 60 ngày qua

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 4 lần Đuôi 0: 6 lần Tổng 0: 8 lần
Đầu 1: 7 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 9 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 2 lần Tổng 2: 7 lần
Đầu 3: 4 lần Đuôi 3: 3 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 8 lần Đuôi 4: 7 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 9 lần Đuôi 5: 7 lần Tổng 5: 3 lần
Đầu 6: 8 lần Đuôi 6: 2 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 4 lần Đuôi 7: 9 lần Tổng 7: 4 lần
Đầu 8: 5 lần Đuôi 8: 9 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 10 lần Tổng 9: 9 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 60 ngày qua

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
30 22 (lần) 27 21 (lần)
84 21 (lần) 45 21 (lần)
19 20 (lần) 42 20 (lần)
11 20 (lần) 65 19 (lần)
68 19 (lần) 55 19 (lần)

Thống kê đầu, đuôi và tổng lô tô 60 ngày qua

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 147 lần Đuôi 0: 167 lần Tổng 0: 152 lần
Đầu 1: 172 lần Đuôi 1: 167 lần Tổng 1: 182 lần
Đầu 2: 174 lần Đuôi 2: 151 lần Tổng 2: 169 lần
Đầu 3: 159 lần Đuôi 3: 160 lần Tổng 3: 166 lần
Đầu 4: 164 lần Đuôi 4: 167 lần Tổng 4: 156 lần
Đầu 5: 150 lần Đuôi 5: 173 lần Tổng 5: 160 lần
Đầu 6: 178 lần Đuôi 6: 141 lần Tổng 6: 154 lần
Đầu 7: 168 lần Đuôi 7: 163 lần Tổng 7: 152 lần
Đầu 8: 163 lần Đuôi 8: 171 lần Tổng 8: 148 lần
Đầu 9: 145 lần Đuôi 9: 160 lần Tổng 9: 181 lần

Thống kê XSMB 60 ngày tổng hợp và đưa ra kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 60 ngày gần nhất giúp anh em dễ dàng theo dõi và tìm ra số đẹp cho mình.

Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày là thông tin được nhiều anh em quan tâm. Nhờ vào đây anh em có thể dễ dàng kiểm tra lại kết quả của nhiều ngày trước, từ đó chốt số một cách dễ dàng hơn

  • Chúng tôi cung cấp cho anh em bảng kết quả chi tiết, bảng thống kê đặc biệt và lô tô về nhiều nhất.
  • Ngoài ra chúng tôi còn tổng hợp đuôi lô tô và đầu đuôi đặc biệt để anh em dễ dàng so sánh được những đầu ( đuôi) nào về nhiều nhất trong thời gian qua.

Chúc anh em may mắn!

Cầu lô đẹp nhất ngày 26/10/2021

15,51
35,53
45,54
16,61
36,63
56,65
25,52
33,88
48,84
38,83

Cầu đặc biệt đẹp ngày 26/10/2021

16,61
68,86
66
56,65
18,81
58,85
69,96
26,62
15,51
06,60
doi thuong online
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmt
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmb
Bạn muốn tắt quảng cáo?
soi cau 3 mien
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
VB68
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
VB68