Thống kê đầu đuôi XSDNA - Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 08/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-10-2022 3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
01-10-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
28-09-2022 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
24-09-2022 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
21-09-2022 1 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần
17-09-2022 0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
14-09-2022 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
10-09-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
07-09-2022 1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
03-09-2022 3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng 19 lần17 lần21 lần16 lần11 lần18 lần18 lần26 lần16 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 08-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05-10-2022 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
01-10-2022 3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
28-09-2022 0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
24-09-2022 2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
21-09-2022 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
17-09-2022 3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
14-09-2022 0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
10-09-2022 1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
07-09-2022 2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
03-09-2022 2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần17 lần19 lần17 lần12 lần22 lần16 lần17 lần22 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05-10-2022 1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
01-10-2022 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
28-09-2022 0 lần3 lần5 lần0 lần1 lần0 lần6 lần1 lần0 lần2 lần
24-09-2022 0 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
21-09-2022 1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
17-09-2022 0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
14-09-2022 0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
10-09-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
07-09-2022 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
03-09-2022 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần6 lần
Tổng 10 lần22 lần24 lần15 lần19 lần19 lần18 lần14 lần19 lần20 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/10/2022
09,90
48,84
46,64
94,49
26,62
42,24
80,08
50,05
20,02
30,03
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/10/2022
85,58
18,81
05,50
78,87
19,91
46,64
04,40
80,08
62,26
42,24
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9