Thống kê đầu đuôi XSDNA - Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Hôm nay: Thứ tư, ngày 14/04/2021
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Game bài đổi thưởng
Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 14/04/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-04-2021 0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
10-04-2021 2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
07-04-2021 2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
03-04-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
31-03-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
27-03-2021 0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
24-03-2021 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
20-03-2021 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
17-03-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
13-03-2021 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần13 lần18 lần20 lần18 lần16 lần19 lần22 lần20 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 14-04-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-04-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
10-04-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
07-04-2021 3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
03-04-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
31-03-2021 1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
27-03-2021 3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
24-03-2021 2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
20-03-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
17-03-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
13-03-2021 0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần6 lần
Tổng 18 lần12 lần15 lần15 lần25 lần18 lần18 lần22 lần14 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-04-2021 3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
10-04-2021 0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
07-04-2021 0 lần0 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
03-04-2021 1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
31-03-2021 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
27-03-2021 1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
24-03-2021 2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
20-03-2021 5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
17-03-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
13-03-2021 2 lần3 lần2 lần5 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 18 lần18 lần18 lần18 lần13 lần22 lần17 lần18 lần21 lần17 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 14/04/2021

47,74
39,93
49,94
05,50
34,43
09,90
79,97
24,42
38,83
45,54

Cầu đặc biệt đẹp ngày 14/04/2021

16,61
67,76
69,96
66
36,63
56,65
18,81
01,10
14,41
17,71
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmn
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmt
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmb
Bạn muốn tắt quảng cáo?
soi cau 3 mien
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8