Thống kê đầu đuôi XSDNA - Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Hôm nay: Thứ hai, ngày 18/01/2021
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Game bài đổi thưởng
Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 18/01/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-01-2021 5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
13-01-2021 0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
09-01-2021 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
06-01-2021 1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
02-01-2021 2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
30-12-2020 3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần
26-12-2020 2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
23-12-2020 1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
19-12-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
16-12-2020 0 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 19 lần23 lần19 lần17 lần9 lần18 lần25 lần17 lần17 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 18-01-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-01-2021 0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần
13-01-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
09-01-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
06-01-2021 3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
02-01-2021 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
30-12-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần6 lần
26-12-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần6 lần
23-12-2020 3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
19-12-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
16-12-2020 2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 18 lần18 lần10 lần16 lần27 lần13 lần14 lần17 lần23 lần24 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-01-2021 3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần6 lần0 lần3 lần0 lần
13-01-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
09-01-2021 2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
06-01-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
02-01-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
30-12-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
26-12-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
23-12-2020 0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần5 lần
19-12-2020 3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
16-12-2020 5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần0 lần
Tổng 19 lần20 lần14 lần11 lần20 lần25 lần22 lần18 lần14 lần17 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 18/01/2021

56,65
16,61
67,76
46,64
07,70
05,50
01,10
57,75
04,40
17,71

Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/01/2021

05,50
04,40
06,60
08,80
00
03,30
07,70
15,51
45,54
25,52
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmn
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmt
Bạn muốn tắt quảng cáo?
du doan xsmb
Bạn muốn tắt quảng cáo?
soi cau 3 mien
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8
Bạn muốn tắt quảng cáo?
nhà cái FCB8