Thống kê đầu đuôi XSDNA - Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Hôm nay: Thứ năm, ngày 20/01/2022
Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 20/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-01-2022 5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
15-01-2022 6 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
12-01-2022 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
08-01-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
05-01-2022 3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
01-01-2022 1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
29-12-2021 1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
25-12-2021 0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
22-12-2021 3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
18-12-2021 3 lần2 lần3 lần5 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng 24 lần14 lần16 lần20 lần18 lần18 lần22 lần15 lần17 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 20-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-01-2022 4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
15-01-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
12-01-2022 3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
08-01-2022 1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
05-01-2022 2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
01-01-2022 0 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
29-12-2021 0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
25-12-2021 5 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
22-12-2021 0 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
18-12-2021 3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 19 lần19 lần19 lần26 lần22 lần14 lần17 lần15 lần13 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-01-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
15-01-2022 3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
12-01-2022 1 lần1 lần0 lần6 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
08-01-2022 2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
05-01-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần4 lần0 lần1 lần
01-01-2022 0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
29-12-2021 2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
25-12-2021 3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
22-12-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần5 lần
18-12-2021 4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
Tổng 20 lần19 lần11 lần22 lần20 lần15 lần18 lần17 lần18 lần20 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/01/2022

78,87
38,83
68,86
48,84
37,73
34,43
46,64
36,63
35,53
33,88

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/01/2022

18,81
17,71
78,87
13,31
11
19,91
16,61
89,98
38,83
68,86
doi thuong online
du doan xsmt
du doan xsmb
soi cau 3 mien
Backtotop