Thống kê đầu đuôi XSDNA - Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Hôm nay: Thứ ba, ngày 20/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 20/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-10-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
14-10-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần0 lần2 lần6 lần
10-10-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
07-10-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
03-10-2020 0 lần1 lần2 lần5 lần0 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
30-09-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
26-09-2020 2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
23-09-2020 3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
19-09-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
16-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
12-09-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 18 lần15 lần20 lần24 lần21 lần19 lần20 lần17 lần17 lần27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 20-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-10-2020 5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
14-10-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
10-10-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
07-10-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
03-10-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
30-09-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
26-09-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
23-09-2020 3 lần0 lần2 lần7 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
19-09-2020 2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
16-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
12-09-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 27 lần16 lần20 lần20 lần23 lần20 lần12 lần16 lần20 lần24 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-10-2020 2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
14-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
10-10-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
07-10-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
03-10-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần
30-09-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
26-09-2020 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
23-09-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
19-09-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
16-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
12-09-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 19 lần25 lần19 lần15 lần18 lần17 lần22 lần29 lần14 lần20 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/10/2020

48,84
07,70
67,76
27,72
34,43
38,83
03,30
46,64
08,80
36,63

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/10/2020

47,74
48,84
44
04,40
34,43
37,73
27,72
17,71
77
28,82
Backtotop
banner preload