Thống kê đầu đuôi XSPY - Thống kê đầu đuôi loto Phú Yên

Hôm nay: Thứ năm, ngày 29/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 29/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-10-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
19-10-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
12-10-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
05-10-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
28-09-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
21-09-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
14-09-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
07-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
31-08-2020 4 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
24-08-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
17-08-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 22 lần15 lần22 lần22 lần17 lần21 lần17 lần22 lần18 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 29-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-10-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
19-10-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
12-10-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
05-10-2020 0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
28-09-2020 0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
21-09-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
14-09-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
07-09-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
31-08-2020 4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
24-08-2020 2 lần5 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
17-08-2020 3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
Tổng 17 lần21 lần14 lần19 lần24 lần18 lần23 lần15 lần26 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-10-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
19-10-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
12-10-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
05-10-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần6 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
28-09-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
21-09-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
14-09-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
07-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
31-08-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần6 lần3 lần1 lần
24-08-2020 0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
17-08-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 11 lần24 lần20 lần19 lần18 lần28 lần20 lần20 lần17 lần21 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 29/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 29/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload