Thống kê đầu đuôi XSPY - Thống kê đầu đuôi loto Phú Yên

Hôm nay: Thứ tư, ngày 19/01/2022
Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 19/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-01-2022 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần
10-01-2022 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
03-01-2022 3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
27-12-2021 2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
20-12-2021 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
13-12-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06-12-2021 0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
29-11-2021 2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
22-11-2021 2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
15-11-2021 3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 17 lần26 lần14 lần18 lần16 lần20 lần16 lần16 lần14 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 19-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-01-2022 2 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
10-01-2022 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
03-01-2022 0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
27-12-2021 2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
20-12-2021 1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
13-12-2021 1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
06-12-2021 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
29-11-2021 1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
22-11-2021 2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
15-11-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
Tổng 15 lần13 lần19 lần21 lần18 lần21 lần20 lần19 lần19 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-01-2022 0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần0 lần
10-01-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
03-01-2022 5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
27-12-2021 0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
20-12-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
13-12-2021 2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
06-12-2021 4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
29-11-2021 4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
22-11-2021 1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
15-11-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
Tổng 21 lần15 lần18 lần17 lần21 lần11 lần24 lần16 lần20 lần17 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 20/01/2022

78,87
38,83
68,86
48,84
37,73
34,43
46,64
36,63
35,53
33,88

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20/01/2022

18,81
17,71
78,87
13,31
11
19,91
16,61
89,98
38,83
68,86
doi thuong online
du doan xsmt
du doan xsmb
soi cau 3 mien
Backtotop