Thống kê đầu đuôi XSPY - Thống kê đầu đuôi loto Phú Yên

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 08/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-10-2022 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần5 lần2 lần1 lần0 lần
26-09-2022 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
19-09-2022 4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
12-09-2022 0 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
05-09-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
29-08-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần5 lần
22-08-2022 1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần5 lần
15-08-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
08-08-2022 2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần
01-08-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 18 lần10 lần20 lần14 lần18 lần32 lần23 lần10 lần12 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 08-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-10-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần3 lần
26-09-2022 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
19-09-2022 2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
12-09-2022 1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
05-09-2022 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
29-08-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
22-08-2022 1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
15-08-2022 2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
08-08-2022 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
01-08-2022 4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 17 lần19 lần17 lần19 lần21 lần20 lần18 lần20 lần15 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-10-2022 0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
26-09-2022 0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
19-09-2022 1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
12-09-2022 1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần
05-09-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
29-08-2022 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
22-08-2022 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
15-08-2022 0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
08-08-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
01-08-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
Tổng 13 lần24 lần18 lần15 lần17 lần19 lần17 lần20 lần20 lần17 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/10/2022
09,90
48,84
46,64
94,49
26,62
42,24
80,08
50,05
20,02
30,03
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/10/2022
85,58
18,81
05,50
78,87
19,91
46,64
04,40
80,08
62,26
42,24
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9