Thống kê đầu đuôi XSQNA - Thống kê đầu đuôi loto Quảng Nam

Hôm nay: Thứ năm, ngày 29/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Nam trong vòng 10 lần từ 29/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-10-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
20-10-2020 0 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần
13-10-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
06-10-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
29-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần
22-09-2020 4 lần4 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
15-09-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
08-09-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
01-09-2020 2 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
25-08-2020 3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
18-08-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 23 lần16 lần25 lần23 lần20 lần16 lần19 lần24 lần16 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Nam trong vòng 10 lần từ 29-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-10-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần0 lần5 lần
20-10-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
13-10-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
06-10-2020 3 lần0 lần0 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
29-09-2020 2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
22-09-2020 1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
15-09-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
08-09-2020 2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
01-09-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
25-08-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
18-08-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 26 lần18 lần19 lần20 lần29 lần17 lần14 lần22 lần11 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-10-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần7 lần0 lần
20-10-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
13-10-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
06-10-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
29-09-2020 1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
22-09-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
15-09-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
08-09-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần0 lần
01-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
25-08-2020 3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
18-08-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 22 lần12 lần24 lần20 lần19 lần21 lần23 lần20 lần22 lần15 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 29/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 29/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload