Thống kê đầu đuôi XSQNA - Thống kê đầu đuôi loto Quảng Nam

Hôm nay: Thứ tư, ngày 05/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Nam trong vòng 10 lần từ 05/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-10-2022 1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
27-09-2022 0 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần
20-09-2022 1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
13-09-2022 0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
06-09-2022 2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
30-08-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần6 lần
23-08-2022 2 lần4 lần4 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
16-08-2022 1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
09-08-2022 1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
02-08-2022 0 lần2 lần0 lần6 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 10 lần18 lần18 lần19 lần16 lần16 lần20 lần19 lần19 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Nam trong vòng 10 lần từ 05-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-10-2022 1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần6 lần
27-09-2022 2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
20-09-2022 1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
13-09-2022 4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
06-09-2022 3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
30-08-2022 1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
23-08-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
16-08-2022 0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần7 lần2 lần
09-08-2022 3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
02-08-2022 2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
Tổng 18 lần20 lần15 lần20 lần16 lần18 lần16 lần10 lần29 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-10-2022 0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
27-09-2022 1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
20-09-2022 3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
13-09-2022 2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
06-09-2022 0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
30-08-2022 0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
23-08-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
16-08-2022 3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
09-08-2022 3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
02-08-2022 2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 16 lần19 lần20 lần15 lần21 lần18 lần15 lần22 lần19 lần15 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/10/2022
40,04
38,83
82,28
64,46
14,41
10,01
39,93
79,97
96,69
16,61
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/10/2022
06,60
48,84
28,82
45,54
96,69
20,02
58,85
74,47
90,09
25,52
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9