Thống kê đầu đuôi XSST - Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08/10/2022
Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 08/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-10-2022 2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
28-09-2022 0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
21-09-2022 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
14-09-2022 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
07-09-2022 1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
31-08-2022 1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
24-08-2022 0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
17-08-2022 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
10-08-2022 2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
03-08-2022 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 10 lần12 lần24 lần16 lần14 lần21 lần19 lần21 lần26 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 08-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05-10-2022 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
28-09-2022 1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
21-09-2022 4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần6 lần
14-09-2022 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
07-09-2022 4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
31-08-2022 2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
24-08-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
17-08-2022 4 lần3 lần0 lần3 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
10-08-2022 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
03-08-2022 2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
Tổng 26 lần22 lần12 lần17 lần13 lần16 lần16 lần22 lần13 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05-10-2022 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần
28-09-2022 1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
21-09-2022 2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
14-09-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
07-09-2022 2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
31-08-2022 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
24-08-2022 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
17-08-2022 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
10-08-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
03-08-2022 4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 15 lần18 lần16 lần21 lần20 lần15 lần20 lần16 lần20 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/10/2022
09,90
48,84
46,64
94,49
26,62
42,24
80,08
50,05
20,02
30,03
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/10/2022
85,58
18,81
05,50
78,87
19,91
46,64
04,40
80,08
62,26
42,24
Backtotop
ae788kubetvb13578966gg8vip9