Thống kê đầu đuôi XSST - Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 31/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 31/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-10-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
21-10-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
14-10-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
07-10-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
30-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
23-09-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
16-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
09-09-2020 2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần6 lần0 lần
02-09-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
26-08-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
19-08-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 20 lần20 lần20 lần19 lần26 lần23 lần23 lần14 lần20 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 31-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-10-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần5 lần2 lần0 lần
21-10-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần
14-10-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
07-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
30-09-2020 0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
23-09-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
16-09-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
09-09-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
02-09-2020 3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
26-08-2020 2 lần3 lần0 lần6 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
19-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
Tổng 18 lần15 lần15 lần25 lần20 lần21 lần20 lần26 lần17 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-10-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
21-10-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần
14-10-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần6 lần
07-10-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần5 lần
30-09-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
23-09-2020 6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
16-09-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần
09-09-2020 0 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
02-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
26-08-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần
19-08-2020 4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 23 lần18 lần19 lần16 lần14 lần12 lần22 lần23 lần21 lần30 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 31/10/2020

38,83
01,10
08,80
12,21
13,31
18,81
06,60
89,98
09,90
16,61

Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/10/2020

07,70
00
03,30
08,80
47,74
04,40
37,73
78,87
06,60
09,90
Backtotop
banner preload