Thống kê đầu đuôi XSCT - Thống kê đầu đuôi loto Cần Thơ

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Thống kê đầu loto xổ số Cần Thơ trong vòng 10 lần từ 23/10/2020
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-10-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
14-10-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần0 lần0 lần
07-10-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
30-09-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
23-09-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
16-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần
09-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
02-09-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
26-08-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
19-08-2020 3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
12-08-2020 1 lần0 lần3 lần5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 24 lần18 lần19 lần17 lần26 lần19 lần24 lần22 lần17 lần12 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Cần Thơ trong vòng 10 lần từ 23-10-2020
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-10-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
14-10-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
07-10-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
30-09-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
23-09-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
16-09-2020 3 lần3 lần4 lần0 lần0 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
09-09-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
02-09-2020 0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
26-08-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
19-08-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
12-08-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 19 lần22 lần18 lần14 lần18 lần22 lần16 lần24 lần22 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-10-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
14-10-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
07-10-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần6 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
30-09-2020 2 lần0 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
23-09-2020 1 lần0 lần6 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
16-09-2020 1 lần3 lần0 lần5 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
09-09-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
02-09-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
26-08-2020 1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần0 lần
19-08-2020 5 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
12-08-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 18 lần20 lần26 lần18 lần28 lần21 lần24 lần17 lần13 lần13 lần

Cầu lô đẹp nhất ngày 23/10/2020

19,91
46,64
69,96
79,97
47,74
04,40
78,87
07,70
48,84
89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/10/2020

06,60
08,80
17,71
07,70
16,61
01,10
04,40
00
68,86
46,64
Backtotop
banner preload